Strefa przedsiębiorcy

Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku MŚP


NOWA POLITYKA GOSPODARCZA. Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Dobrowolny ZUS dla przedsiębiorców, powrót do ryczałtowej składki zdrowotnej, powołanie Komisji Kodyfikacyjnej, która zajmie się przygotowaniem nowych, przejrzystych i sprawiedliwych ustaw podatkowych, mądra implementacja prawa unijnego w myśl zasady „Unia Europejska + zero”, ograniczenie skali sprawozdawczości – oto niektóre postulaty zawarte w dokumencie „Nowa polityka gospodarcza”, powstałym pod auspicjami Adama Abramowicza, Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Podstawą dokumentu stała się ankieta rozpisana wśród blisko czterystu organizacji biznesowych współpracujących z rzecznikiem Abramowiczem oraz wśród członków Rady Naukowej działającej przy Biurze Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

- Początek nowej kadencji parlamentu i powstanie nowego rządu to okazja do wzmocnienia dialogu między środowiskiem polskich przedsiębiorców i przedstawicielami państwa – mówi Adam Abramowicz. – Szczególnie ważne jest, by ministrowie, posłowie i senatorowie wsłuchali się w postulaty sektora MŚP, skupiającego 99% polskich firm.

W opracowaniu znalazły się m.in. postulaty dotyczące ubezpieczeń społecznych, systemu podatkowego, walki z inflacją, reformy sądownictwa, ułatwień w zakresie OZE, wsparcia dla rzemiosła czy odpowiedzialności urzędników. 

Opracowanie dostępne ->  Nowa polityka gospodarcza – Postulaty Rady Przedsiębiorców i Rady Naukowej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców

Źródło: Biuro Rzecznika MŚP

Wróć