Wiadomości

Powołanie Pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej


Minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka 7 czerwca 2021 r. powołał Sebastiana Barkowskiego na stanowisko Pełnomocnika do spraw międzynarodowej współpracy klimatycznej i energetycznej.

Do zadań pełnomocnika należeć będzie m.in. współpraca z instytucjami i organami Unii Europejskiej w ramach sieci Ambasadorów Klimatycznych funkcjonujących w krajach UE. Będzie on  uczestniczył w spotkaniach, konferencjach i innych wydarzeniach o charakterze międzynarodowym prezentując stanowisko naszego kraju w zakresie transformacji energetyczno-klimatycznej.

Ustanowienie pełnomocnika pozwoli także na rozwijanie kontaktów bilateralnych w zakresie międzynarodowej agendy klimatyczno-energetycznej oraz kształtowanie pozytywnego wizerunku transformacji energetycznej Polski poprzez promocję rodzimych rozwiązań i technologii, a także osiągnięć w dziedzinie walki ze zmianami klimatu.

Wróć