Prawo

Powstanie lista działań wskazujących na należytą staranność na potrzeby VAT


Resort finansów pracuje nad listą działań wskazujących na należytą staranność. MF wyjaśnia też w odpowiedzi na interpelację posła Jakuba Kuleszy, jakie okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem, powinny wzbudzić wątpliwości podatnika i zainicjować dokładną kontrolę kontrahenta.

Zdaniem resortu finansów, dołożenie należytej staranności w zakresie weryfikacji kontrahentów nie kończy się na pozyskaniu kopii dokumentów nadania Regon, NIP, odpisu z KRS czy innych dokumentów, np. koncesji na obrót paliwami.  Należy również dokładnie przyjrzeć się okolicznościom towarzyszącym nawiązaniu współpracy i prowadzeniu interesów z kontrahentami. Wątpliwości podatnika powinny, zdaniem MF, wzbudzić te okoliczności transakcji, które są nietypowe i odbiegają od normalnych dotyczących transakcji danym towarem.

Pełna treść interpelacji i odpowiedzi znajduje się pod adresem:
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/interpelacja.xsp?documentId=CCB4F56774E8473BC12580FB0049DD30

Źródło: Deloitte (op.pb)

Wróć