Prawo

Projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów


Informujemy, iż prace nad projektem ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów weszły w kolejny etap. Projekt kontrowersyjnej ustawy, po jego przyjęciu przez Radę Ministrów, został już złożony do laski marszałkowskiej Sejmu RP. Treść propozycji została umieszczona już na stronie izby niższej Parlamentu. Poniżej zamieszczamy link do aktualnej wersji projektu.
 
http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1244
 
Wskazujemy, iż ustawa skupia się na ten moment na systemie rejestracji każdego przewozu. Bez rejestracji i uzyskania numeru referencyjnego żaden transport produktów wrażliwych, w tym paliw ciekłych nie będzie mógł być zrealizowany. Dotyczy to transportów powyżej 500 litrów lub 500 kilogramów. Ustawa określa także zasady postępowania awaryjnego, w razie braku możliwości uzyskania numeru referencyjnego w ramach systemu podstawowego. Trudno ocenić jaki los czeka drugi element pierwotnej koncepcji, tj. systemu lokalizacji transportów produktów wrażliwych w oparciu o lokalizatory satelitarne GPS/GPRS. Projekt nowelizacji ustawy (ustawa i jej nowelizacja są procedowane równolegle) jest bowiem nadal widoczny na stronach Rządowego Centrum Legislacji.
 
http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12293256
 
Projekt ustawy w zakresie systemu rejestracyjnego zakłada jej wejście w życie z początkiem marca 2017 r.
 
Projekt wpłynął do Sejmu RP jako projekt rządowy, co oznacza, że będzie poddany pełnym konsultacjom społecznym. Polska Izba Paliw Płynnych będzie uczestniczyć w dalszych pracach nad ustawą w celu wypracowania kształtu ustawy, który w możliwie najmniejszym stopniu będzie ingerował w sytuację organizacyjną przedsiębiorców.
 
Z tego względu istotne jest poznanie Państwa stanowiska i zastrzeżeń do analizowanego projektu, prosimy o ich przekazywanie do Biura Izby na adres izba@paliwa.pl  
 
Polska Izba Paliw Płynnych

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2152') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2152')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}