Wiadomości

Przebudujemy kolejny odcinek DK91


Podpisano umowę na przebudowę 5,5 km odcinka DK91 pomiędzy Zawadą a Siedlcem Dużym. Przebudowę w 18 miesięcy (bez okresów zimowych) za ponad 119 mln zł wykona konsorcjum Firm NDI z Warszawy oraz NDI Sopot.

Cel i zakres inwestycji

Inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki komunikacyjne. Początek przebudowywanego odcinka zlokalizowany jest w rejonie skrzyżowania DK91 z ul. Długą w Zawadzie, następnie biegnie przez Romanów, Siedlec Mały aż do granicy Siedlca Małego i Dużego. W ramach inwestycji dostosujemy konstrukcję drogi do nośności 11,5 t/oś i przebudujemy skrzyżowania. Powstaną również ciągi piesze oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony środowiska. Na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego wpłynie m.in. wykonanie oświetlenia i sygnalizacji świetlnych. Działania z zakresu ochrony środowiska obejmą przebudowę i budowę przepustów, rowów przydrożnych, płotków herpetologicznych i osadników zawiesin. Na redukcję hałasu wpłynie budowa ekranów akustycznych.

Sukcesywnie realizujemy przebudowę dawnej „gierkówki” w województwie śląskim

Do 2027 roku jest chęć aby zmodernizować ponad 40 km tej trasy w województwie. Kierowcy korzystają już z niemal 5-kilometrowego odcinka Nowa Wieś – Zawada, a na kolejnych trzech odcinkach o łącznej długości blisko 15 km prowadzone są prace.

W lipcu ubiegłego roku podpisano umowy na przebudowę odcinków Częstochowa – Nowa Wieś oraz Siedlec Duży – Koziegłowy. Dla kolejnych dwóch odcinków tj. Nowa Wieś – Zawada i Markowice – Brudzowice umowę podpisano 29 września 2021 r. oraz 19 stycznia 2022 r. Łączna długość tych czterech odcinków to 19 km, a wartość umów realizacyjnych to w sumie ponad 360 mln zł.

Dla pozostałych trzech odcinków o długości około 17 km wykonywana jest dokumentacja projektowa. Szacujemy, że łączny koszt inwestycji (wraz z przygotowaniem do realizacji) tych ośmiu odcinków drogi wyniesie ponad 900 mln zł.

W budowie
Częstochowa – Nowa Wieś

Przebudowę ponad 4,6-kilometrowego odcinka firma PORR wyceniła na ponad 95 mln zł. Termin umowny zakończenia prac to koniec listopada 2024 r. Początek odcinka zlokalizowany jest na granicy Częstochowy i Wrzosowej, a jego koniec na wysokości stacji paliw przed skrzyżowaniem z ulicami Południową i Handlową w Poczesnej. Obecnie na wyłączonej z ruchu jezdni w kierunku Częstochowy wykonawca rozbiera nawierzchnię asfaltobetonową oraz buduje kanalizację deszczową, która przejmie wody opadowe i roztopowe z pasa drogowego drogi krajowej. Jeszcze w tym miesiącu planowane jest wykonanie ścianek szczelnych, które będą stanowiły tymczasowe zabezpieczenie wykopów pod zaprojektowane przepusty rurowe. Zgodnie z obowiązującą organizacją ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic, a w związku z wprowadzonymi ograniczeniami w dostępności na skrzyżowaniach drogi krajowej z drogami poprzecznymi wyznaczone zostały objazdy.

Siedlec Duży – Koziegłowy

Wartość umowy z firmą PORR to ponad 81 mln zł za przebudowę ponad 4,4-kilometrowego odcinka. Początek odcinka zlokalizowany jest ponad 100 metrów za ul. Leśną w Siedlcu Dużym, a jej koniec około 600 m przed skrzyżowaniem z ul. Lipową w Koziegłowach. W październiku ub.r. wprowadzono tymczasową organizację ruchu. Zamknięto jezdnię w kierunku Częstochowy na odcinku 4 km, pomiędzy skrzyżowaniami w Siedlcu Dużym (skrzyżowanie DK91 z ul. Jana Pawła II) i w Koziegłowach (skrzyżowanie DK91 z DW789). Rozbierana jest stara nawierzchnia, a ruch dwukierunkowy pojazdów odbywa się na jezdni w kierunku Katowic. Zaawansowanie rzeczowe na tym odcinku osiągnęło 5 procent. Umowny termin zakończenia prac przypada na koniec listopada 2024 r. Wykonawca deklaruje udostępnienie przebudowanej drogi do ruchu na początku 2025 r.

Markowice – Brudzowice

Umowę za ponad 69 mln zł na roboty dla tego ponad 5-kilometrowego odcinka podpisano 19 stycznia 2022 r. z umownym terminem zakończenia prac przypadającym na lipiec 2023 r. Wykonawcą robót jest konsorcjum firm NDI (lider), NDI Sopot oraz SP Sine Midas Stroy. Obecnie dwukierunkowy ruch pojazdów odbywa się na jezdni prowadzącej do Katowic. Prace budowlane trwają na zamkniętej jezdni w kierunku Częstochowy. Zaawansowanie robót na tym odcinku wynosi 80 proc. W związku z wystąpieniem robót nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niesprzyjających warunków atmosferycznych czas realizacji inwestycji został wydłużony do kwietnia 2024 r. Wykonawca deklaruje udostępnić przebudowaną drogę do ruchu w połowie br.

 

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

Wróć