Strefa przedsiębiorcy

Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych


30 września 2023 r. mija termin składania wniosków o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego. Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest bezpłatne. Każdy prawidłowo wypełniony wniosek, złożony do 30 września b.r., zostanie zweryfikowany do końca roku. Status złożonego wniosku przez portal eUDT można sprawdzać po zalogowaniu się na swoje konto eUDT oraz poprzez stronę Urząd Dozoru Technicznego - Sprawdzenie ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, które zostało wydane przez UDT można składać papierowo w każdym biurze oraz oddziale UDT https://www.udt.gov.pl/kontakt-udt lub elektronicznie przez portal eUDT https://eudt.gov.pl//. Instrukcja dostępna na stronie: Przedłużanie okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych.

Warunkiem przedłużenia okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest:

  1. złożenie kompletnego  wniosku;
  2. wykonywanie czynności w zakresie określonym w zaświadczeniu kwalifikacyjnym przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia.

Okresy ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych są określone w kolumnie C tabeli nr 1 i 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008) https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20190001008/O/D20191008.pdf

Wszystkie uprawnienia wynikające z zaświadczeń kwalifikacyjnych wydanych do 31 maja 2019 r. zachowają swoją ważność do 1 stycznia 2024 roku. Utrata ważności następuje 2 stycznia 2024 roku.

Źródło: UDT

Wróć