Wiadomości

Przemysł i handel naftowy w 2010 r.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego przedstawiła raport

o sytuacji na krajowym rynku paliw w 2010 r. Wynika z niego, że wysoki wzrost gospodarczy wpłynął korzystnie na sytuację polskiego rynku paliw.

Polska Organizacja Przemysłu i Handlu Naftowego podsumowała sytuację na krajowym rynku paliw. Z raportu ?Przemysł i handel naftowy 2010? wynika, że wzrost gospodarczy (ok. 4 proc.) przełożył się na zwiększenie popytu na paliwa ciekłe na poziomie 1 proc. W 2010 r. zanotowano zwiększenie konsumpcji głównego paliwa transportowego gospodarki ? oleju napędowego o 4 proc. oraz gazu płynnego LPG o 1 proc.

 

Jednocześnie wysokie ceny benzyn silnikowych spowodowały spadek zainteresowania tym paliwem o ok. 6 proc. Odnotowano również niewielki wzrost konsumpcji lekkiego oleju opałowego oraz spadek zapotrzebowania na ciężki olej opałowy. Łącznie w 2010 r. wyprodukowano prawie 23 mln m3 paliw płynnych, co stanowi wzrost o 7 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Równolegle import i nabycia wewnątrzwspólnotowe pięciu głównych gatunków paliw (benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu płynnego, lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego) w porównaniu z rokiem ubiegłym spadły o 1 mln m3 do poziomu 8 mln m3. Stanowiło to 30 proc. konsumpcji krajowej (odpowiednio 34 proc. w 2009 r.).

 

- Wyniki potwierdziły nasze prognozy z 2009 r., gdzie oczekiwany wzrost rynku paliw na 2010 r. miał wynosić 1-2 proc. Znowelizowana prognoza zakłada, że wzrostowy trend utrzyma się do 2015 r. Najważniejszym czynnikiem wzrostu będzie popyt na olej napędowy oraz wznoszący się trend zużycia, liczonych łącznie, substytutywnych paliw jakimi są benzyna i autogaz. Wzrost popytu na rynku został zaspokojony przez zwiększoną produkcję krajową, w szczególności benzyn silnikowych i oleju opałowego. Jednocześnie malały dostawy paliw z zagranicy ? powiedział Krzysztof Romaniuk, Dyrektor ds. Analiz Rynku Paliw Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego.

 

Stacje benzynowe

W 2010 r. rynek detaliczny obsługiwało ok. 6,7 tys. stacji paliw. W dalszym ciągu blisko połowę (3,2 tys.) tej liczby stanowiły podmioty niezależne. Nieznacznie zmniejszyła się liczba stacji w sieciach krajowych koncernów naftowych. Liderem rynku pozostał PKN Orlen posiadający 1 714 stacji. Do 1 351 wzrosła liczba stacji z logo zagranicznych firm operujących na rynku polskim (wzrost o 40 stacji w stosunku do 2009 r.).

 

Rok 2010 to także znaczący wzrost segmentu stacji autostradowych. Pod koniec grudnia 2010  takich obiektów było 31 (o 10 więcej niż 2009). Perspektywy rozwoju tego segmentu rynku są obiecujące, biorąc pod uwagę nowe przetargi ogłaszane przez GDDKiA oraz koncesjonariuszy prywatnych. W 2010 wzrosła również ilość stacji będących własnością supermarketów.

 

Rok 2010 upłynął pod znakiem wzrostu cen paliw silnikowych. Średnia cena detaliczna najpopularniejszej na polskim rynku benzyny Pb95 była wyższa o 10 proc. w stosunku do 2009 r. Jednocześnie o 17 proc. wzrosła średnia cena detaliczna oleju napędowego. O blisko połowę zmniejszyła się również różnica pomiędzy ceną Pb95 i paliwa do silników Diesla.

 

? Na poziom cen detalicznych w największym stopniu wpływały wzrost notowań ropy i paliw gotowych na rynkach międzynarodowych. Wzrostów tych nie było w stanie złagodzić
w całości wzmocnienie kursu złotego w stosunku do dolara amerykańskiego
? powiedział Romaniuk.

 

Biokomponenty i biopaliwa

2010 to trzeci rok, kiedy producenci i importerzy paliw zobowiązani byli do wprowadzenia biokomponentów i biopaliw na polski rynek. Narodowy Cel Wskaźnikowy (NCW), określający minimalny udział biokomponentów w paliwach i biopaliwach, wynosił w roku ubiegłym 5,75 proc.

 

- W 2010 producenci i importerzy paliw byli zmuszeni po raz kolejny zmierzyć się z realizacją Narodowego Celu Wskaźnikowego dodając biokomponenty do każdego sprzedawanego litra paliwa - powiedział Leszek Wieciech, Dyrektor Generalny Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego i dodał: To jednak nie wystarczało do sprostania wymogom NCW. Osiągnięcie celu na poziomie 5,75 proc. wg wartości opałowej wymuszało dodatkową sprzedaż czystych estrów pod postacią paliwa B100. Według wstępnych danych spółkom udało się cel zrealizować ponosząc przy tym spore straty na tej działalności.

 

Oleje smarowe

W 2010 rynek olejów smarowych odrabiał straty powstałe rok wcześniej w związku ze  skutkami globalnego spowolnienia gospodarczego. Dane Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego pokazują, że zwłaszcza od strony tonażowej rynek wyraźnie przyśpieszył, osiągając poziom 92 proc. stanu z 2007, a więc sprzed kryzysu. Całkowity rynek olejów smarowych wyniósł w 2010 r. blisko 230 tys. ton sprzedanych środków smarnych, co stanowi wzrost o ponad 10 proc. w stosunku do 206 tys. ton sprzedanych rok wcześniej. Segment motoryzacyjny zanotował niewielki wzrost, osiągając poziom ok. 122 tys. ton, zaś w segmencie przemysłowym sprzedaż wzrosła dynamicznie o 16 proc. do poziomu 101 tys. ton.

Wróć