Strefa przedsiębiorcy

Remigiusz Nowakowski złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A.


Zarząd Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN SA poinformował, że 14 września 2016 r. Remigiusz Nowakowski złożył oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej PKN ORLEN S.A. z uwagi na możliwość wystąpienia potencjalnego konfliktu interesów pomiędzy spółkami PKN ORLEN SA a TAURON Polska Energia SA, w której pełni funkcję Prezesa Zarządu. Zaistnienie potencjalnego ryzyka konfliktu interesów może wynikać z faktu przyjęcia nowej strategii przez TAURON Polska Energia SA oraz prac nad nową strategią PKN ORLEN SA.

Wróć