Prawo

Rozporządzenia dot. przekazania rozpoznawania spraw


ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom rejonowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeń społecznych z obszarów właściwości innych sądów rejonowych

>>>LINK<<<

 

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

z dnia 21 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie przekazania niektórym sądom okręgowym i sądom rejonowym rozpoznawania spraw gospodarczych z obszarów właściwości innych sądów okręgowych i sądów rejonowych

>>>LINK<<<

 

Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć