Prawo

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017


20 marca 2017 r. w Dzienniku Ustaw zostało ogłoszone Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie metod badania jakości lekkiego oleju opałowego, ciężkiego oleju opałowego oraz oleju do silników statków żeglugi śródlądowej.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Zachęcamy do zapoznania się z jego treścią ( patrz załącznik).

Wróć