Prawo

Rozporządzenie ws. warunków technicznych baz i stacji paliw


DZIENNIK USTAW 2023 R. POZ. 1707

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska

z dnia 24 lipca 2023 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, bazy i stacje gazu płynnego, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie

>>>LINK<<<

Wróć