Wiadomości

Rusza budowa nowych gazociągów na Dolnym Śląsku

Kolejny krok do zwiększenia bezpieczeństwa dostaw gazu do Polski. GAZ-SYSTEM S.A. podpisał 14 lipca 2010 roku umowę o wartości ponad 20 mln PLN na dostawę ponad 30 kilometrów rur do budowy gazociągu Taczalin-Radakowice-Gałów na Dolnym Śląsku.

Dostawcą będzie wybrane w wyniku publicznego postępowania przetargowego konsorcjum, którego liderem jest spółka Ferrum S.A. Rury będą dostarczone w ciągu 6 miesięcy od daty podpisania umowy.
W wyniku podpisanej umowy GAZ-SYSTEM S.A. będzie mógł zakończyć w 2010 r. budowę ok. 40-kilometrowego gazociągu Taczalin-Radakowice-Gałów i rozpocząć jego eksploatację w 2011 r.  Budowa nowych gazociągów na Dolnym Śląsku umożliwi przesył zwiększonych ilości gazu ziemnego z kierunku Niemiec przez punkt w Lasowie pod koniec 2011 r. Dzięki temu Polska będzie mogła odbierać z kierunku zachodniego dodatkowo 0,5 mld m sześc. gazu. Obecnie przejście w Lasowie pozwala na odbiór ok. 0,9 mld m sześc. gazu rocznie.
- Rozbudowa gazociągów na Dolnym Śląsku jest kluczową inwestycją umożliwiającą zwiększenie możliwości transportu gazu z kierunku Niemiec. Ten projekt jest elementem rozwoju wewnętrznej infrastruktury przesyłowej w Polsce, a jednocześnie wpisuje się w unijną politykę tworzenia zintegrowanej sieci przesyłowej gazu ziemnego w Europie – powiedział Jan Chadam, Prezes Zarządu GAZ-SYSTEM S.A.  Rozbudowa systemu gazociągów na Dolnym Śląsku uzyskała dofinansowanie Komisji Europejskiej w wysokości 14,4 mld mln EUR w ramach programu European Energy Plan for Recovery (EEPR, tzw. Recovery Plan), który ma przyczynić się do ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej i podniesienia bezpieczeństwa dostaw energii dzięki tworzeniu transgranicznej infrastruktury. Pozyskane z UE środki będą przeznaczone na budowę gazociągu Taczalin–Radakowice–Gałów, a także na modernizację gazociągu Dziwiszów-Taczalin, budowę Tłoczni Gazu Jeleniów II i rozbudowę punktu w Lasowie. W sumie na Dolnym Śląsku powstanie ponad 200 km nowych gazociągów do przesyłu gazu ziemnego. Oprócz rozbudowy połączenia w Lasowie GAZ-SYSTEM S.A. buduje gazociąg do Czech, który będzie drugim połączeniem międzysystemowym Polski z systemem gazowniczym Unii Europejskiej i umożliwi przesył ok. 0,5 mld metrów sześc. gazu ziemnego rocznie. Po polskiej stronie będzie miał ok. 20 km długości.  Planowana długość czeskiego odcinka gazociągu to ok. 10 km.

GAZ-SYSTEM S.A. planuje wybudowanie do 2014 r. ponad 1000 km nowych gazociągów przesyłowych. Wszystkie strategiczne gazociągi są już w fazie realizacji. Najważniejsze z nich powstaną w północno-zachodniej i środkowej Polsce (Szczecin-Lwówek, Świnoujście - Szczecin, Szczecin – Gdańsk, Włocławek – Gdynia, Rembelszczyzna – Gustorzyn, Gustorzyn - Odolanów). Ze względu na ogromny zakres prac inwestycyjnych GAZ-SYSTEM S.A. zdecydował się zastosować optymalny sposób realizacji projektów inwestycyjnych, polegający na zakupie materiałów do budowy gazociągów (rur i armatury) bezpośrednio od producenta. W jego wyniku spółka uzyska istotne oszczędności na kosztach zakupu materiałów bez dodatkowych marż. W ten sposób spółka realizuje strategię poprawy efektywności kosztowej.
***
Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. jest strategiczną spółką polskiej gospodarki, odpowiedzialną za przesył gazu ziemnego na terenie Polski. Firma zarządza majątkiem wartości ponad 5 mld zł, na który składają się głównie elementy systemu przesyłowego, m.in. ponad 9,7 tys. km gazociągów wysokiego ciśnienia, 14 tłoczni, 56 węzłów oraz 970 punktów wyjścia. Spółka zatrudnia ponad 2000 osób. GAZ-SYSTEM S.A. jest właścicielem spółki Polskie LNG S.A., która została powołana do budowy i eksploatacji terminalu skroplonego gazu ziemnego (LNG) w Świnoujściu.

 Zródło: biuro prasowe Gaz-System SA

 

Wróć