Prawo

Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym


Rząd przyjął projekt ustawy o systemie teleinformatycznym do obsługi niektórych umów. Dzięki zawartym w nim rozwiązaniom pracodawcy i zleceniodawcy zyskają narzędzie do prowadzenia umów oraz archiwizacji dokumentacji. Naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie będzie mniej skomplikowane.

Przygotowaliśmy projekt, który ułatwi życie przedsiębiorcom oraz pracownikom. Chcemy, by skupiali się oni nie na biurokracji, ale na zadaniach, które przynoszą im zysk i rozwój. Chcemy budować nowoczesną administrację. Mikroprzedsiębiorcy i firmy zatrudniające do 9 osób, rolnicy oraz osoby fizyczne będą mogli skorzystać ze specjalnego systemu IT. W aplikacji internetowej dostępne będą wzory standardowych umów oraz funkcjonalności pozwalające m.in. odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne i zaliczki na podatek dochodowy. Nie trzeba będzie samodzielnie konstruować umowy ani wykonywać wielu czynności, które wynikają z różnych obowiązków – podsumowała minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. 


Najważniejsze rozwiązania

  • Powstanie system teleinformatyczny, który ułatwi prawidłowe naliczanie i odprowadzanie podatków oraz składek na ubezpieczenie.
  • Nowe rozwiązanie umożliwi zawieranie umów za pośrednictwem systemu teleinformatycznego według gotowych wzorów. 
  • Rozszerzone zostanie zastosowanie podpisu zaufanego na zawieranie: umów o pracę, umów zlecenia, umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu oraz umów uaktywniających.
  • System teleinformatyczny będzie obsługiwał proces zawierania i przechowywania umów oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej.
  • Rozwiązanie będzie zintegrowane z systemem praca.gov.pl oraz biznes.gov.pl. 


Nowe przepisy mają wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. System teleinformatyczny zostanie uruchomiony do 2025 r. Minister rodziny i polityki społecznej będzie mógł ogłosić wcześniejsze uruchomienie systemu.

 

Źródło:  Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej

Wróć