Strefa przedsiębiorcy

Rzecznik MŚP z wizytą na Litwie


Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców wraz z delegacją odwiedził Litwę, by zaprezentować instytucję Rzecznika MŚP, podzielić się doświadczeniem i wspomóc w powołaniu w przyszłości litewskiego odpowiednika.

Litwa chce pójść w ślady Polski i powołać instytucję Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców. Adam Abramowicz Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców w dniach 17-19 lipca 2023 roku udał się w delegację do Wilna, aby zaprezentować funkcjonowanie w Polsce instytucji Rzecznika MŚP. W składzie delegacji byli przedstawiciele Biura Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – Artur Szczepek Dyrektor Gabinetu, Marcin Chmielowski Pełnomocnik Rzecznika z Krakowa i Paweł Pawluczuk z Gabinetu Rzecznika.

Pierwszym punktem programu delegacji była konferencja pt. “Adaptacja skutecznego wsparcia polskiego Rzecznika dla sektora MŚP: wgląd w sytuację i transfer na Litwę”, która odbyła się w litewskim Sejmie. Podczas konferencji Adam Abramowicz mówił o dobrych praktykach funkcjonowania biura Rzecznika MŚP. Konferencja odbyła się z udziałem przedstawicieli Komitetu Ekonomicznego Sejmu Republiki Litewskiej – Przewodniczącego Kazysa Starkevičiusa oraz Laimy Mogenienė. W konferencji wzięli udział nie tylko posłowie, ale również przedstawiciele biznesu oraz poszczególnych resortów.

Przed konferencją odbył się krótki briefing dla dziennikarzy.

Celem dzisiejszego spotkania jest przeniesienie dobrych rozwiązań na Litwę. Dzisiaj mamy u siebie działających 101 tys. drobnych i średnich spółek, w których pracuje aż 720 tys. osób. Jeśli pojawiają się jakiekolwiek niejasności biurokratyczne lub prawne, to na Litwie mamy praktycznie jedną drogę — sądową, natomiast w Polsce jest instytucja rzecznika - powiedział na wstępie Przewodniczący Kazys Starkevičius.

Widzimy wspaniały przykład Polski, która znajduje się obok. Jest to kraj o podobnej do naszej historii. (…) Widzimy, że od 2018 r. ta instytucja wspaniale funkcjonuje. Jestem przekonana, że to może być zastosowane również na Litwie” -  podkreśliła posłanka Laima Mogenienė.

Rzecznik zaapelował do litewskich posłów o to, by powołana instytucja Rzecznika MŚP była niezależna od władzy.

W Polsce tę niezależność skonstruowano w ten sposób, że rzecznika powołuje się na sześcioletnią kadencję i nie można go w tym czasie odwołać. Sześcioletnia kadencja jest potrzebna po to, by nie był przywiązany do wyborów sejmowych - oświadczył Adam Abramowicz.

Rzecznik MŚP przybliżył też działanie Rady Przedsiębiorców. „Rzecznik jest platformą porozumiewania się biznesu. To też jest ważne, bo rząd ma partnera. Nie musi rozmawiać ze wszystkimi, z poszczególnymi organizacjami, tylko może przyjść do rady i powiedzieć: dajcie nam opinię, dajcie nam propozycje”.

Adam Abramowicz podczas wizyty na Litwie spotkał się też z Minister Sprawiedliwości Litwy Eweliną Dobrowolską. Tematem spotkania była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk prawnych, które funkcjonują na Litwie, a byłyby ciekawymi rozwiązaniami dla polskich przedsiębiorców; prezentacja instytucji Rzecznika MŚP oraz dyskusja na temat możliwości powołania w przyszłości litewskiego odpowiednika.

Polska delegacja udała się także z wizytą do Lithuanian Free Market Institute – Litewskiego Instytutu Wolnego Rynku i spotkała się z Panią Prezes Anetą Vaine, z którą rozmawiała na temat sektora MŚP w Polsce i na Litwie.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców gościł w programie Studio Wilno w TVP Wilno, gdzie wyjaśniał na czym polegają funkcje Rzecznika MŚP i dzielił się swoim doświadczeniem z instytucjami rządowymi oraz przedsiębiorcami na Litwie.

Ostatnim punktem delegacji Adama Abramowicza na Litwie było spotkanie z Wiceminister Ekonomii i Innowacji levą Valeškaitė.

Źródło: Rzecznik MŚP

Wróć