Wiadomości

S16 zastąpi dotychczasową DK 16


Firma PORR rozbuduje istniejący, ponad 18-kilometrowy odcinek DK16 od Barczewa do Biskupca. W ramach kontraktu o wartości ok. 457 mln zł dobuduje drugą jezdnię dostosowując trasę do parametrów drogi ekspresowej.

Budowę funkcjonującej obecnie DK16 odcinka Barczewo – Biskupiec zakończono w 2010 roku. Obecnie dobudowana zostanie do niej drugą jezdnię i przebudujemy konstrukcję niektórych odcinków. Wybudowane zostaną także dodatkowe jezdnie umożliwiające obsługę przyległych terenów.

Prace obejmą trasę o długości 18,2 km wraz z odcinkami węzłowymi w Kromerowie oraz Biskupcu.

Powstanie również obwód utrzymania drogi ekspresowej w rejonie węzła Biskupiec oraz MOP-y w okolicy Nowego Marcinkowa.

W trakcie prowadzonych prac wykonawca w maksymalnym stopniu wykorzysta destrukt asfaltowy pozyskany z rozbiórki istniejącej DK16 i ponownie wbuduje go w nową nawierzchnię przy zachowaniu wysokich parametrów jakościowych. Zastosowane zostanie samowystarczalne oświetlenie węzłów wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wykonawca będzie miał 39 miesięcy na wykonanie zadania, licząc od daty podpisania umowy, z wyłączeniem okresów zimowych. Kierowcy przebudowaną drogą pojadą w połowie 2028 r.

W pierwszej kolejności opracowana zostanie dokumentacja projektowa niezbędna do złożenia wniosku o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Uzyskanie jej pozwoli rozpocząć prace budowlane, a dla dotychczasowych właścicieli nieruchomości rozpocznie się procedura odszkodowawcza. Założono, że od podpisania umowy do uzyskania decyzji ZRID minie 17 miesięcy.

Olsztyn Wschód – Barczewo, ciąg dalszy procedury przetargowej

Podpisana dziś umowa to część z przewidzianych działań na blisko 30-kilometrowym odcinku obecnej DK16 pomiędzy Olsztynem i Biskupcem. Trwa procedura przetargowa dla ponad 11-kilometrowego odcinka S16 Olsztyn Wschód – Barczewo. Zgodnie z wyrokiem KIO ponownie weryfikujemy oferty wykonawców pod względem ich treści i zgodności z dokumentami zamówienia. Wkrótce podana zostanie informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

S16 ważny łącznik dla północno-wschodniej Polski

W budowie znajduje się odcinek Borki Wielkie – Mrągowo, którego całkowite ukończenie planowane jest w III kwartale tego roku. Na etapie prac przygotowawczych znajduje się odcinek Mrągowo – Ełk - obecnie trwa analiza pisma RDOŚ w sprawie przebiegu tej trasy w wariancie C.

Ekspresowa szesnastka połączy najważniejsze ośrodki północno-wschodniej Polski: Suwałki, Augustów, Ełk, Mrągowo, Olsztyn, Iława i Ostródę, z trasami układu południkowego. S16 będzie też elementem transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), zapewniającej dostępność i łączność wszystkich regionów Unii oraz wzmacniającej spójność społeczną i gospodarczą pomiędzy nimi. Trasa stanie się najkrótszą drogą tranzytową między Berlinem, a państwami bałtyckimi. Stanowić będzie główny kanał transportowy regionu dla firm. Umożliwi też łatwiejszy dojazd dla ruchu turystycznego. S16 stanie się kręgosłupem, do którego podłączone są lokalne drogi biegnące na osi północ-południe.

Link do aktualności: >>>tutaj<<<

Źródło: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

 

 

Wróć