Wiadomości

Saudyjska ropa nadal będzie zasilać rafinerie PKN ORLEN


PKN ORLEN będzie kontynuował współpracę z Saudi Aramco obejmującą dostawy ropy naftowej do rafinerii Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie. Kontrakt został przedłużony na kolejny rok obowiązywania tj. do 31 grudnia 2017 r.

Biorąc pod uwagę dotychczasową bardzo dobrą współpracę z saudyjską firmą, PKN ORLEN zdecydował się na przedłużenie kontraktu. Taka możliwość wynika z zapisów zawartej w maju br. umowy, która przewiduje opcję automatycznego przedłużenia kontraktu w przypadku woli dalszej współpracy Stron. Umowa przewiduje zaopatrzenie w surowiec na poziomie około 200 tysięcy ton miesięcznie. Ropa naftowa może trafiać do przerobu w rafineriach Koncernu w Polsce, Czechach i na Litwie.

- Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z Saudi Aramco. Ropa saudyjska stała się częścią podstawowego wsadu surowcowego dla naszych rafinerii – powiedział Wojciech Jasiński, Prezes Zarządu PKN ORLEN. Co więcej, odczuwamy pozytywne efekty konsekwentnie realizowanej strategii w zakresie dywersyfikacji dostaw do naszych rafinerii, której kontrakt z Saudi Aramco jest istotnym elementem – dodał Prezes Zarządu.

Zapewnienie stabilnych dostaw surowca do rafinerii Koncernu jest jednym z najważniejszych priorytetów PKN ORLEN. Dlatego zabezpieczenie dostaw w ramach umów długoterminowych jest ważnym elementem naszej strategii zakupowej. Jednocześnie, mając na uwadze pojawiające się możliwości na rynku ropy naftowej, PKN ORLEN nie wyklucza pozyskania surowca w przyszłości z innych kierunków na bazie dostaw spot.

Saudi Aramco to zintegrowany koncern paliwowo-chemiczny, światowy lider w wydobyciu węglowodorów, produkcji, procesach rafineryjnych, dystrybucji i jeden z największych globalnych eksporterów ropy naftowej. Zarządza udowodnionymi zasobami ropy naftowej i kondensatu na poziomie 261,1 mld. baryłek. Dzienna produkcja Saudi Aramco to ponad 10 mln baryłek dziennie. Główna siedziba spółki znajduje się w Dhahranie, w Arabii Saudyjskiej, koncern zatrudnia ponad 61 tysięcy pracowników z 77 krajów na świecie.

Źródło: PKN Orlen (op.zp)

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

Z pełną ofertą PKN Orlen będzie można zapoznać się podczas Międzynarodowych Targów STACJA PALIW - ich najbliższa edycja to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14

Wróć