Wiadomości

Służby MF zatrzymują przestępców paliwowych na gorącym uczynku


Zmienione przepisy oraz coraz skuteczniejsze działania służb podległych MF są kluczem do walki z mafią paliwową. Dwa miesiące po wejściu w życie tzw. pakietu paliwowego o 14 procent wzrósł legalny popyt na paliwa silnikowe. To zaś przekłada się na zwiększone wpływy do budżetu.

Funkcjonujące od 1 sierpnia przepisy wyeliminowały z rynku paliwowego znaczną cześć podmiotów działających w szarej strefie. Tak zwany pakiet paliwowy wprowadził zmiany m.in. w ustawie o podatku od towarów i usług, Prawie energetycznym oraz ustawie o podatku akcyzowym. Dzięki nim wwiezienie nieopodatkowanego paliwa do Polski stało się znacznie trudniejsze.

Grupy przestępcze próbują obchodzić nowe przepisy, jednak tego właśnie spodziewało się Ministerstwo Finansów. Wywiad skarbowy oraz kontrola skarbowa błyskawicznie zareagowały na zmianę modelu funkcjonowania paliwowych przestępców, coraz częściej zatrzymując ich na gorącym uczynku.

Tylko w październiku wywiad skarbowy w ramach trzech akcji przeprowadzonych wspólnie z innymi służbami zapobiegł nielegalnemu wprowadzeniu do obrotu oleju napędowego, od którego nie odprowadzono należnych podatków. Zatrzymano i zabezpieczono 4 cysterny zawierające łącznie blisko 75 ton oleju napędowego oraz linię produkcyjną wykorzystywaną do filtracji i odbarwiania paliwa żeglugowego.Pracownicy kontroli skarbowej sprawdzają zatrzymaną cysternę
Znajomość kierunków dostaw oleju napędowego z Niemiec do Polski, jakie w ostatnim czasie zidentyfikował wywiad skarbowy, pozwoliła na zatrzymanie w małej dolnośląskiej miejscowości cysterny, według dokumentacji zawierającej niepodlegający akcyzie środek antykorozyjny, który tranzytem przez Polskę miał trafić do Czech. W rzeczywistości cysterna zawierała olej napędowy.

Dwie inne cysterny zatrzymano w okolicach Warszawy i Radomia. One również według dokumentacji zawierać miały towar niepodlegający akcyzie, a wypełnione były olejem napędowym. Kolejny przykład to ujawnienie i zabezpieczenie cysterny oraz kompletnej linii produkcyjnej w trakcie procesu odbarwiania paliwa. Przestępcy zamierzali je wprowadzić do obrotu jako olej napędowy. W tym przypadku wartość zabezpieczonego mienia wynosi ok. 400 tys. zł. Zatrzymanym 6 osobom, którym przedstawiono zarzuty z art. 258 K.k. oraz art. 73a K.k.s., grożą kary pozbawienia wolności nawet do 5 lat oraz kary wysokich grzywien. Zabezpieczone pojazdy i urządzenia zostaną wykorzystane jako dowody popełnionych przestępstw.Kontrola cystern z paliwem przez pracowników kontroli skarbowej
Zatrzymanie przestępców na gorącym uczynku pozwala natychmiast powstrzymać organizatorów przed kolejnymi działaniami, a sprowadzone nielegalnie paliwo nie trafia do obrotu. MF jest zdeterminowane, aby zlikwidować szarą strefę na rynku paliw. Nieustannie analizuje schematy działalności przestępczej i dostosowuje swoje działania do zmieniającej się w tym zakresie sytuacji. Aktualnie tylko wywiad skarbowy prowadzi kilkaset spraw dotyczących szarej i czarnej strefy w obszarze obrotu paliwami, zatem w najbliższym czasie możliwe są kolejne zatrzymania.

Następnym elementem zwalczania szarej strefy na rynku paliw będzie tzw. pakiet przewozowy, czyli system elektronicznego nadzoru nad towarami, który będzie dotyczył nie tylko paliw, ale także innych towarów. Elementem nowego systemu będzie obowiązkowa rejestracja, której przewoźnik dokona na platformie usług elektronicznych służby celnej. Szczegóły ustawy wprowadzającej pakiet przewozowy będą szczegółowo konsultowane z branżą paliwową.

Wróć