Auto-Flota

Spółka Enerkem wyprodukowała nowe paliwo


Spółka Enerkem Inc. jeden z największych na świecie producentów biopaliw z odpadów i substancji chemicznych, ogłosiła, że udało się jej wyprodukować bioeter dimetylowy (Bio-DME) - produkt uboczny biometanolu, który może okazać się przydatny w walce z globalnymi zmianami klimatu jako wydajna alternatywa dla oleju napędowego w branży transportowej.

Korzystając z autorskiej technologii termochemicznej opracowanej przez Enerkem, utworzony w firmie zespół ds. innowacji przebadał i zatwierdził do produkcji paliwo z bio-DME wytwarzane z nieodzyskiwanych stałych odpadów komunalnych o wysokiej zawartości węgla. Zespół właśnie zakończył trwające ponad tysiąc godzin prace w Centrum Innowacji w Westbury w prowincji Quebec.

Działania Enerkem obecnie skupiają się na komercyjnej produkcji biometanolu i zaawansowanego etanolu jako biopaliw stanowiących alternatywę dla benzyny, a sukces ten potwierdza, że firma wiedzie prym w innowacyjności i dysponuje możliwością rozszerzenia swojej oferty biopaliw o sektor transportu.

„Oleje napędowe wytwarzają trzykrotnie więcej zanieczyszczeń niż pozyskane z odpadów paliwo na bazie DME - mówi dr Stephanie Marie-Rose, dyrektor Centrum Innowacji Enerkem w Westbury. - Według sprawozdania w sprawie zmian klimatycznych (Climate Change Synthesis report) opracowanego przez Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC) sektor transportu na całym świecie odpowiada za emisję ponad 7 gigaton CO2. Zastępując olej napędowy czystym i odnawialnym biopaliwem, takim jak bio-DME, możemy od razu w znacznym stopniu obniżyć poziom emisji gazów cieplarnianych”.

Bio-DME posiada przeciętnie o 20% wyższą liczbę cetanową niż olej napędowy lub biodiesle (liczba cetanowa jest dla silników diesla tym samym, co liczba oktanowa dla silników benzynowych). Ponadto w procesie spalania tego paliwa nie wytwarzają się drobne cząstki ani tlenki siarki, a jego stosowanie przyczynia się do spadku emisji innych szkodliwych zanieczyszczeń rezydualnych, takich jak tlenki azotu (NOx), powstających głównie na skutek spalania paliw kopalnych.
Paliwo z bioeteru dimetylowego pozyskanego z odpadów, poza tym, że niesie różne korzyści dla środowiska i gospodarki, posiada również szereg zastosowań. Może ono stanowić na przykład bardziej ekologiczną i wydajniejszą alternatywę dla oleju napędowego stosowanego w samochodach osobowych, ciężarówkach, pociągach czy nawet statkach.

Źródło: PAP (op.pb)

Wróć


Fatal error: Uncaught exception Exception with message Query error: Table './pipp_www/tl_search_index' is marked as crashed and last (automatic?) repair failed (DELETE FROM tl_search_index WHERE pid='2459') thrown in system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php on line 283
#0 system/modules/core/library/Contao/Database/Statement.php(254): Contao\Database\Statement->query()
#1 system/modules/core/library/Contao/Search.php(291): Contao\Database\Statement->execute('2459')
#2 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(310): Contao\Search::indexPage(Array)
#3 system/modules/core/classes/FrontendTemplate.php(121): Contao\FrontendTemplate->addToSearchIndex()
#4 system/modules/core/pages/PageRegular.php(189): Contao\FrontendTemplate->output(true)
#5 index.php(260): Contao\PageRegular->generate(Object(Contao\PageModel), true)
#6 index.php(444): Index->run()
#7 {main}