Wiadomości

Sprzedano sześć mazowieckich PKS-ów

Ministerstwo Skarbu za 77 mln zł sprzedało warszawskiej spółce Mobilis PKS-y w: Ciechanowie, Mińsku Mazowieckim, Mławie, Płocku, Przasnyszu i Ostrołęce.

Umowa zawarta 24 czerwca 2010 r. pomiędzy stroną rządową a spółką Mobilis Sp. z o.o. jest wynikiem porozumienia władz ze związkami zawodowymi wszystkich PKS-ów, wypracowanym po wieloetapowych i długotrwałych negocjacjach. Jak informuje MSP, do najważniejszych postanowień umowy należy zobowiązanie firmy Mobilis do zainwestowania 100 mln zł w modernizację taboru i infrastruktury mazowieckich PKS-ów (w tym dostosowanie floty do unijnych standardów ekologicznych).

Od początku procesu prywatyzacji PKS-ów najważniejszą kwestią w rozmowach MSP z potencjalnymi inwestorami było zabezpieczenie socjalne blisko dwóch tysięcy pracowników spółek. Ze spółką Mobilis podpisano pakiet socjalny, który mówi o 5-letniej gwarancji zatrudnienia. Spółka zobowiązała się też wypłacić 12-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze, jeśli w okresie trwania gwarancji zatrudnienia pracownik zostanie zwolniony. w przypadku zwolnienia za porozumieniem stron otrzymuje zaś prawo do 8-miesięcznej odprawy oraz refundację kosztów przekwalifikowana.
Firma Mobilis zobowiązała się również informować załogi przejmowanych spółek o wszelkich podejmowanych przez nią działaniach, które z punktu widzenia zatrudnionych i spółki będą decyzjami o znaczeniu strategicznym - informuje MSP.

 

(op. zp)

źródło: Ministerstwo Skarbu Państwa

Wróć