Strefa przedsiębiorcy

Środa, 12 stycznia 2022 godz. 13:00-14:30 – Estoński CIT – czy warto?


Środa, 12 stycznia 2022 godz. 13:00-14:30 – Estoński CIT – czy warto?
Rozliczenie podatku dochodowego przed zmianą zasad opodatkowania na Ryczałt
Podmioty uprawnione
Podmioty wyłączone
Podstawowe obowiązki podatnika opodatkowanego
Przedmiot opodatkowania
Podstawa opodatkowania
Wysokość Ryczałtu
Dochody osiągnięte poza terytorium Polski
Termin zapłaty ryczałtu oraz złożenia deklaracji
Ryczałt a przepisy o MDR i klauzule przeciwko unikaniu opodatkowania
Utrata prawa do opodatkowania Ryczałtem
Kontynuowanie rozliczeń operacji gospodarczych powstałych w okresie
Jak skorzystać i zrezygnować z Ryczałtu od dochodów spółek

Zapisy na webinar na stronie https://rzecznikmsp.gov.pl/webinary/

Źródło: Biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

 

Wróć