Wiadomości

Stanowisko branży motoryzacyjnej i naftowej w sprawie biopaliw

Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) i Europejskie Stowarzyszenie Przemysłu Naftowego (Europia) ustaliły wspólne stanowisko w sprawie kryteriów zrównoważonego rozwoju opublikowanych przez Komisję Europejską.

Wspólne stanowisko ACEA i EUROPIA zostało ogłoszone w liście podpisanym 18 czerwca 2010 roku. Obydwie instytucje wyrażają oficjalną wolę współpracy w celu obniżenia emisji gazów cieplarnianych i zapewnienie surowców do produkcji biopaliw.
Do tego konieczne jest jednak skoordynowane podejście państw członkowskich w sprawie wprowadzania na rynek biopaliw i specyfikacji zawartych w nich biokomponentów. Istotną rolę ma tu do spełnienia Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), który powinien podjąć odpowiednie działania, aby normy przyjęte przez kraje UE-27 nie niosły ze sobą negatywnych konsekwencji dla środowiska i pojazdów.
Harmonogram realizacji musi dać czasu na opracowanie odpowiednich paliw, inwestycje produkcyjne i logistyczne, zaś przemysł samochodowy musi opracować i zainwestować nowe pojazdy.  Należy unikać tworzenia wielu specyfikacji paliw, aby uniknąć dezorientacji klientów i zmniejszenia zaufania w biopaliwa.

ACEA i EUROPIA zwracają się do UE o zharmonizowanie i progresywność celów dla odnawialnej energii, co uwzględniałoby ograniczenia w blendowaniu biokomponentów do paliw określone przez dyrektywę FQD oraz specyfikacje CEN dla nowych paliw.

Poza sektorem drogowym, pozostałe gałęzie przemysłu transportowego także powinny brać udział w realizacji 10 proc. celu wyznaczonego przez europejskie prawo. Mimo, że wkład ich może być niewielki, nie powinno się uniemożliwiać im realizacji działań w zakresie promowania energii odnawialnych. Ograniczenia surowcowe dla produkcji zamienników oleju napędowego/destylatów już wpływają na transport drogowy.

(op. zp)

źródło: wnp.pl

Wróć