Wiadomości

Studia flotowe PZWLP SKFS WTPW


Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych (SKFS) podpisały z Wydziałem Transportu Politechniki Warszawskiej list intencyjny w sprawie utworzenia pierwszych w Polsce, rozbudowanych programowo, dwusemestralnych studiów podyplomowych z zakresu zarządzania flotami pojazdów. Sygnatariusze listu planują uruchomić studia już w przyszłym roku akademickim, tj. w październiku 2017 r.

List intencyjny został podpisany 17 października 2016 r. przez Sławomira Wontruckiego, Prezesa Zarządu PZWLP i Prezesa firmy LeasePlan Polska, Nataszę Jarońską – Ignatiuk, Prezesa Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych oraz prof. dr hab. inż. Mariannę Jacynę, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. Absolwenci tworzonego kierunku studiów podyplomowych otrzymają dyplom ukończenia studiów na Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej, czyli jednej z najlepszych i największych wyższych uczelni technicznych w kraju. Naukę na nowym kierunku studiów podyplomowych będą mogli rozpocząć absolwenci studiów I i II stopnia.

- Naszym priorytetem jest upowszechnianie wiedzy o zarządzaniu flotami samochodowymi dzięki wymianie doświadczeń pomiędzy członkami SKFS. Misję tę realizujemy poprzez organizowanie szkoleń i spotkań oraz tworzenie i wdrażanie programów szkoleniowych dla kierowców poruszających się samochodami służbowymi. Wartością nadrzędną naszego stowarzyszenia jest propagowanie wiedzy zdobytej dzięki doświadczeniu w zarządzaniu flotami. Z tego względu od dłuższego już czasu w środowisku członków Stowarzyszenia mówi się o potrzebie uruchomienia programu studiów przygotowujących Fleet Managerów do pracy - mówi Natasza Jarońska-Ignatiuk, Prezes Zarządu SKFS. - Cieszymy się, że nawiązaliśmy w tej kwestii współpracę - z Politechniką Warszawską - Wydziałem Transportu i PZWLP. Projekt studiów, który znajduje się w przygotowaniu, daje nadzieję na uzyskanie, przez osoby wybierające zawód Fleet Managera, dostępu do szerokiej wiedzy. Do tej pory zdobycie informacji z zakresu zarządzania flotą wymagało tytanicznej pracy, wielu godzin spędzonych na rozmaitych szkoleniach czy na poszukiwaniu potrzebnych wiadomości we własnym zakresie.

Ukończenie studiów będzie gwarantowało zdobycie unikalnej na polskim rynku pracy, specjalistycznej wiedzy na poziomie podstawowym, z zakresu zarządzania flotami pojazdów w branży wynajmu długoterminowego aut (Car Fleet Management), Rent a Car (wypożyczalnie samochodów), a także w wewnętrznych strukturach firm.

- Jednym z najważniejszych celów PZWLP jest edukacja rynku na temat nowoczesnych form finansowania i użytkowania flot samochodów służbowych w Polsce – mówi Sławomir Wontrucki, Prezes Zarządu PZWLP, Prezes LeasePlan Fleet Management Polska. – Projekt studiów podyplomowych, nad którym już od kilku miesięcy pracujemy wspólnie ze Stowarzyszeniem Kierowników Flot Samochodowych oraz kadrą naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, jest realizacją edukacyjnej misji naszej organizacji w bardzo praktycznym i perspektywicznym wymiarze. Znaczenie rynku flotowego w ostatnich latach w Polsce bardzo urosło – wśród nowych aut wyjeżdzających z salonów, obecnie już 2/3 stanowią samochody nabywane przez firmy, a jeszcze dekadę temu udział ten wynosił ok. 40%. Jednocześnie, dynamicznie rośnie popularność takich sposobów finansowania flot jak tzw. wynajem długoterminowy, czy też bardziej elastyczne formy wynajmu krótko- lub średnioterminowego. Zjawiska te powodują, że na rynku pracy w Polsce powstaje coraz większe zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zarządzania flotami samochodowymi, przy jednoczesnym braku oferty edukacyjnej, zapewniającej kształcenie w tym kierunku. Nasz projekt jest, więc odpowiedzią nie tylko na dynamicznie zmieniające się oblicze rynku flotowego w kraju, ale również narastający na rynku pracy popyt na wykształconych specjalistów w tej dziedzinie.    

Tworzone studia podyplomowe będą skierowane zarówno do osób planujących rozpocząć swoją karierę zawodową w branży flotowej, jak i funkcjonujących już obecnie na tym rynku pracowników, zamierzających zwiększyć swoje kwalifikacje oraz wiedzę.

- Celem Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej jest nie tylko zapewnienie najwyższego możliwego poziomu kształcenia przyszłych kadr szeroko pojętej branży transportowej w Polsce, ale również dynamiczne dostosowywanie oferty edukacyjnej do powstających na rynku pracy zjawisk i potrzeb – mówi prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna, Dziekan Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej. – Nasza oferta edukacyjna w zakresie wszystkich oferowanych rodzajów studiów jest starannie dopasowywana zarówno do potrzeb i oczekiwań studentów, jak i funkcjonujących na rynku pracodawców. Przygotowywany we współpracy ze środowiskiem biznesowym nowy kierunek studiów podyplomowych stanowi tego bardzo dobry przykład. Jesteśmy przekonani, że opracowywany właśnie program studiów, stanowiący połączenie teoretycznej wiedzy akademickiej z wiedzą ekspertów i doświadczonych praktyków rynku flotowego, będzie atrakcyjną ofertą dla studentów naszej uczelni.  

Program planowanych studiów jest opracowywany przez zespół doświadczonych ekspertów PZWLP i SKFS oraz kadrę naukową Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej i będzie w równym stopniu uwzględniał teoretyczne kształcenie technicznej uczelni wyższej, jak i bardzo specjalistyczną, praktyczną wiedzę branżową. Zajęcia będą prowadzone nie tylko przez wykładowców uczelni, ale także w bardzo dużym zakresie przez ekspertów flotowych organizacji branżowych – PZWLP i SKFS. Prace nad projektem po stronie Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów są koordynowane przez Daniela Trzaskowskiego, Członka Zarządu PZWLP, Dyrektora Sprzedaży Flotowej Volkswagen Leasing, natomiast w Stowarzyszeniu Kierowników Flot Samochodowych za kwestie te odpowiada Ryszard Windyga, jeden z Członków - założycieli SKFS. Tworzony kierunek studiów będzie stanowił pierwszą w Polsce ofertę kompleksowego, dwusemestralnego kształcenia na poziomie uczelni wyższej w zakresie zarządzania flotami pojazdów.     

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne" 
Jeżeli szukasz oferty flotowej, poznasz ją, odwiedzając XXIV Miedzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017. Najbliższa edycja jedynych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów STACJA PALIW organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa.

 

O Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP)

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 22 firmy, specjalizujące się
w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 80% rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz należą do niej największe polskie i międzynarodowe firmy Rent a Car. Celem działalności organizacji jest kształtowanie i wpływanie na rozwój branży wynajmu i leasingu pojazdów w Polsce. Firmy członkowskie PZWLP dysponują obecnie w Polsce łączną flotą 122 tys. pojazdów w wynajmie długoterminowym oraz blisko 15 tys. samochodów w wynajmie krótko
i średnioterminowym.

Firmy zrzeszone w Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów zatrudniają w Polsce łącznie ponad 2 tysiące pracowników i w drugim kwartale 2016 r. wygenerowały blisko 40% całkowitej sprzedaży nowych samochodów osobowych do firm w kraju. Organizacja została założona w 2005 r.

Więcej informacji: www.pzwlp.pl

 

O Stowarzyszeniu Kierowników Flot Samochodowych (SKFS)

Stowarzyszenie Kierowników Flot Samochodowych zostało utworzone w 2005 roku w celu kształtowania
i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce. W chwili obecnej do stowarzyszenia należy 162 fleet managerów, a liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga ponad 60 tys.

Więcej informacji: www.skfs.pl

 

O Wydziale Transportu Politechniki Warszawskiej

Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej jest jednostką naukowo-dydaktyczną działającą w Politechnice Warszawskiej od 1948 roku i jest jednym z najlepszych Wydziałów w kraju, kształcących na kierunku studiów Transport. W ramach Wydziału funkcjonuje osiem Zakładów, w których zatrudnionych jest blisko 100 pracowników naukowo-dydaktycznych. Kształcenie na Wydziale Transportu realizowane jest w ramach elastycznego systemu studiów trójstopniowych pierwszego stopnia (inżynierskich), drugiego stopnia (magisterskich) oraz trzeciego stopnia (doktoranckich) w zakresie: logistyki i technologii transportu, sterowanie ruchem w transporcie, bezpieczeństwa i ekologii transportu, inteligentnych systemów transportowych oraz eksploatacji pojazdów samochodowych. Oferta edukacyjna i szkoleniowa Wydziału dostosowywana jest do rzeczywistych wymogów otoczenia zewnętrznego poprzez monitorowanie efektów kształcenia w zakresie ich zgodności z potrzebami rynku pracy. Ogółem studenci kształcą się w zakresie 9 specjalności na studiach pierwszego stopnia, 11 specjalności na studiach drugiego stopnia oraz 3 specjalności na studiach trzeciego stopnia.

Wydział Transportu prowadzi badania naukowe ściśle związane z dyscypliną "Transport" oraz z dyscyplinami pokrewnymi w obszarach związanych z transportem. Przedmiotem badań są zagadnienia racjonalnego organizowania i optymalizacji procesów transportowych i logistycznych we wszystkich obszarach gospodarki oraz projektowanie, badania i eksploatacja środków pracy wykorzystywanych do realizacji tych procesów. Badania te obejmują w szczególności: organizację i zarządzanie w systemach transportowych, sterowanie procesami ruchu w transporcie (kolejowym, drogowym i lotniczym), technologię transportu wewnętrznego i magazynowania, dynamikę i diagnostykę układów mechanicznych, niezawodność i bezpieczeństwo systemów transportowych oraz środków transportu, eksploatację systemów trakcyjnych oraz kształtowanie infrastruktury transportu – a w tym budowę i wykorzystanie metod i środków telematyki transportu umożliwiających wymianę informacji w systemach transportowych.

Wydział posiada pełne uprawnienia akademickie do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie Transport oraz prowadzenia postepowań o nadanie tytułu profesora w obszarze nauk technicznych.

Więcej informacji: www.wt.pw.edu.pl

ŹRÓDŁO: PZWLP, op.zp

WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne" 
Jeżeli szukasz oferty flotowej, poznasz ją, odwiedzając XXIV Miedzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017. Najbliższa edycja jedynych w Europie Środkowo-Wschodniej Targów STACJA PALIW organizowanych przez Polską Izbę Paliw Płynnych to 17-19 maja 2017 r., EXPO XXI, Warszawa.

Wróć