Wiadomości

System kaucyjny w Polsce


Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw, nazywana również ustawą kaucyjną, została we wrześniu ubiegłego roku opublikowana w Dzienniku Ustaw. Przewiduje ona stworzenie powszechnego systemu kaucyjnego, który obejmie następujące rodzaje opakowań:

  • butelki jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych na napoje o pojemności do 3 l, włącznie z ich zakrętkami i wieczkami z tworzyw sztucznych, z wyłączeniem szklanych lub metalowych butelek na napoje, których zakrętki i wieczka są wykonane z tworzyw sztucznych,
  • puszki metalowe o pojemności do 1 l,
  • butelki szklane wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5 l

Za utworzenie systemu kaucyjnego odpowiadać będą przedsiębiorcy wprowadzający na rynek napoje w opakowaniach. Jedną z ich powinności jest wyznaczenie podmiotu, który będzie nadzorować wdrożenie i funkcjonowanie systemu. Ponadto, przedsiębiorcy będą zobowiązani do wprowadzenia na opakowaniach oznaczeń informujących o wysokości kaucji. Sklepy o powierzchni przekraczającej 200 m2 zostaną obligatoryjnie włączone do systemu, a do ich zadań należeć będzie między innymi odbiór pustych opakowań oraz zwrot kaucji. Sklepy o powierzchni nieprzekraczającej 200 m2 będą mogły fakultatywnie przystąpić do systemu, jednak niezależnie od decyzji w tej sprawie, do ich obowiązków będzie należeć pobór kaucji. Wysokość kaucji będzie określana w drodze rozporządzenia, przy czym w ustawie kaucyjnej wskazano maksymalną jej wysokość w kwocie 2 zł.

System kaucyjny ma zacząć obowiązywać od roku 2025.

Źródło: ITPE

Wróć