Działania Izby

Szkolenie na temat dofinansowania z funduszy europejskich

W siedzibie PIPP odbyło się szkolenie  z zakresu pozyskiwania środków finansowych w ramach Funduszy Europejskich w programach krajowych i regionalnym. Spotkanie prowadziła Paulina Gutowska-Jarosz z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Na Mazowszu ruszą 30 września nowe środki unijne. Województwo zagwarantowane ma ponad 8 mld zł z Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Środki te zainwestowane zostaną w rozwój regionu dzięki efektywnemu wykorzystaniu potencjału ludzkiego i biznesowego oraz mazowieckich zasobów środowiska naturalnego. Największa pomoc przeznaczona zostanie na innowacje, badania i rozwój, wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych, przedsiębiorczość, efektywność energetyczną i niskoemisyjność, a także włączenie społeczne i podniesienie jakości usług edukacyjnych. 

Duże nakłady przeznaczone zostaną także na zwiększanie efektywności energetycznej, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i dbałość o środowisko. 

Wróć