Wiadomości

Szkolenie z zakresu prawa zamówień publicznych


Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rozwoju i Technologii rozpoczęło cykl bezpłatnych jednodniowych szkoleń stacjonarnych z zamówień publicznych dla przedsiębiorców należących do sektora MŚP lub osób zatrudnionych w tym sektorze. Program szkoleń został przygotowany z myślą o osobach, które nie brały dotychczas udziału w procedurach zamówieniowych lub robiły
to sporadycznie.
Celem szkoleń jest dostarczenie podstawowej, praktycznej i najbardziej przydatnej wiedzy na temat zamówień publicznych, w tym specyfiki procesu ubiegania się o zamówienia oraz ich realizacji. Szkolenia prowadzone są przez uznanych trenerów, posiadających bogate doświadczenie we współpracy prawnej z przedsiębiorcami. Gwarantuje to praktyczne spojrzenie na zamówienia publiczne, uwzględniające perspektywę przedsiębiorców.
Uczestnicy mają również możliwość skorzystania ze wsparcia trenerów w okresie 30 dni od daty szkolenia. Dotychczas przeprowadzone szkolenia spotkały się z bardzo wysoką oceną uczestników.
W roku 2024 zaplanowanych zostało 14 szkoleń w wybranych województwach, przy czym liczba ta może zostać zwiększona w przypadku dużego zainteresowania ze strony przedsiębiorców lub ich pracowników, o czym będziemy na bieżąco informować na stronie internetowej Ministerstwa.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem szkolenia w roku 2024 odbędą się w następujących terminach i lokalizacjach:

L. p.    Data szkolenia      Miasto
 1.         12.02.2024 r.       Poznań
 2.         13.02.2024 r.       Bydgoszcz
 3.         04.03.2024 r.       Kraków
 4.         05.03.2024 r.       Kielce
 5.         08.04.2024 r.       Zielona Góra
 6.         09.04.2024 r.       Szczecin
 7.         06.05.2024 r.       Opole
 8.         07.05.2024 r.       Wrocław
 9.         03.06.2024 r.       Katowice
10.        04.06.2024 r.       Rzeszów
11.        09.09.2024 r.       Łódź
12.        10.09.2024 r.       Gdańsk
13.         01.10.2024 r.      Białystok
14.         02.10.2024 r.      Olsztyn

Szczegółowe informacje, w tym program szkoleń, znajdują się na stronie internetowej
MRIT  https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/szkolenia-dla-przedsiebiorcow

Tam też dostępny jest link do formularza zgłoszeniowego, który należy wypełnić by zapisać się na wybrane szkolenie.
W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie niniejszego pisma lub informacji w nim zawartych do wszystkich członków organizacji lub podmiotów współpracujących, w celu umożliwienia adresatom szkoleń wzięcia w nich udziału.
Uczestnictwo w nich stanowi bowiem szansę na zwiększenie kompetencji w obszarze zamówień publicznych, a tym samym otwiera nowe możliwości rozwoju prowadzonej działalności gospodarczej.

                                                                                                                              Z wyrazami szacunku

                                                                                                                                Krzysztof Hetman

                                                                                                                         Minister Rozwoju i Technologii

 

Źródło: Ministerstwo Rozwoju i Technologii 

Wróć