Prawo

Termin dla podmiotów odbierających w SENT na uzyskanie ID SISC został przedłużony do 1 lutego 2020 r.


Rozporządzenie Ministra Finansów z 29 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zgłoszeń przewozu towarów, w którym zmieniono termin na uzyskanie statusu zaawansowanego przez podmioty odbierające oraz wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw 30 lipca 2019 r. (poz. 1418).

Zgodnie z ww. rozporządzeniem - które weszło w życie z dniem 31 lipca br. - termin wejścia w życie obowiązku uwierzytelnienia podmiotu odbierającego w celu uzupełniania zgłoszenia poprzez podanie unikatowego, 17-znakowego numeru identyfikacyjnego nadawanego użytkownikowi PUESC (status zaawansowany podmiotu odbierającego) został przesunięty na 1 lutego 2020 r. Drugą istotną zmianą jest zmiana wzoru dokumentu zastępującego zgłoszenie.

Źródło: Dziennik Ustaw

Wróć