Wiadomości

Ulga za nowe technologie

Wspomniana wyżej nowa ustawa w znacznej mierze zastąpiła wcześniejszą ustawę – z 8 października 2004 r. – warto jednak przypomnieć możliwości, które otwiera.  Pewnym utrudnieniem dla wykorzystania ulgi na nabycie nowych technologii – zaznaczają eksperci z firmy Deloitte - jest szereg wymogów, jakie powinien spełnić podatnik, niemniej jednak potencjalne oszczędności i korzyści podatkowe są znaczące. Do działania zachęca szansa na jednorazowe pomniejszenia w roku podatkowym podstawy opodatkowania. Chodzi tu o pomniejszenie podatkiem dochodowym od osób prawnych o kwotę do 50 proc. wydatków poniesionych przez podatnika na nabycie nowej technologii. Najbardziej istotny jest tu jednak fakt, iż podatnik nie traci prawa do zaliczania na zasadach ogólnych w koszty uzyskania przychodów odpisów amortyzacyjnych od takiej inwestycji – podkreśla w swojej informacji Deloitte i tłumaczy: „przedmiotowa ulga ma zastosowanie jedynie w przypadku nabycia nowej technologii, przez którą ustawodawca rozumie wiedzę technologiczną w postaci wartości niematerialnych i prawnych, która umożliwia wytworzenie nowych lub udoskonalonych wyrobów lub usług. Istotne jest także, aby wiedza ta nie była stosowana na świecie przez okres dłuższy niż 5 lat.” Ów fakt jednak powinna potwierdzić  jednostka naukowa, o której mowa w ustawie o zasadach finansowania nauki.

Eksperci akcentują również istnienie pewnych obostrzeń zwianych z ww. zakupem. Chodzi bowiem o to, iż „podatnik może – co do zasady – utracić prawo do odliczeń związanych z nabyciem nowych technologii, jeżeli w ciągu trzech lat udzieli prawa do nowej technologii innym podmiotom (z pewnymi wyjątkami), ulegnie likwidacji lub otrzyma zwrot wydatków na technologię. Prawo do omawianej ulgi nie przysługuje, jeżeli podatnik w określonym czasie prowadził działalność w specjalnej strefie ekonomicznej.” Koniecznym jest wiec wypełnienie wszystkich kryteriów, na które wskazuje ustawa.

Całość informacji dostępna na stronie:

http://www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/publikacje/biuletyny/alertywbranzychemicznej/02000c3d46f5c210VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm

 

Wróć