Wiadomości

Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN i grupą Mercuria

Zarząd PKN ORLEN poinformował, że 20 listopada 2015 roku w ramach Grupy Kapitałowej ORLEN została zawarta umowa dotycząca zakupu paliwa gazowego o wartości około 520 mln zł ze spółką z grupy Mercuria.

Szacunkowa łączna wartość umów zawartych pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a spółkami należącymi do grupy Mercuria w okresie od 24 czerwca 2015 roku do 20 listopada 2015 roku wynosi około 2,1 mld PLN. Umowy pomiędzy Grupą Kapitałową ORLEN a grupą Mercuria zawarte zostały na zakup ropy naftowej oraz paliwa gazowego.

 

 

 

WIĘCEJ: czytaj w kolejnych wydaniach miesięcznika „Paliwa Płynne” 

XXIII Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2016, 11-13 maja 2016 r. EXPO XXI Warszawa    

Organizator:

(opr.pb)

Wróć