Wiadomości

Unijne pieniądze na informatykę śledczą


Służba Celna zakupi nowoczesne urządzenia i specjalistyczne oprogramowanie dla informatyków śledczych w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF.
 
Służba Celna za unijne pieniądze zostanie wyposażona w wysokiej jakości sprzęt i zaawansowane narzędzia programowe, przeznaczone do zbierania, odzyskiwania, zabezpieczania oraz analizy danych cyfrowych znajdujących się na różnego rodzaju nośnikach elektronicznych, wykorzystywanych przez grupy przestępcze.
Zakup urządzeń planowany jest jeszcze w tym roku i w 80% sfinansowany będzie ze środków Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych OLAF. Stosowną umowę o dofinansowanie podpisał Dyrektor Izby Celnej w Opolu, która koordynuje na poziomie centralnym prace nad wdrożeniem informatyki śledczej w Służbie Celnej.
 
W 2014 r. w ramach naboru do programu Wsparcie Techniczne Hercule III, ogłoszonego przez Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych – OLAF, opolska izba złożyła wniosek aplikacyjny o dofinansowanie projektu pt. „Wdrożenie informatyki śledczej w polskiej Służbie Celnej – wsparcie techniczne". Spośród bardzo dużej liczby aplikacji, złożonych przez administracje Państw Członkowskich, komisja oceniająca w drodze konkursu wybrała najlepsze projekty. Złożony przez Izbę Celną w Opolu wniosek został również wysoko oceniony 
i zarekomendowany do dofinansowania. Na zakup sprzętu i oprogramowania dedykowanego informatyce śledczej, Komisja Europejska przyznała polskiej Służbie Celnej dofinansowanie w wysokości 169 225,00 EURO. 
 
Wdrożenie informatyki śledczej wzmocni zdolności operacyjne i dochodzeniowe Służby Celnej. Osoby zajmujące się nielegalną działalnością, wykorzystując zdobycze współczesnej elektroniki, pozostawiają wiele śladów swojej nielegalnej działalności. Metody i narzędzia informatyki śledczej pozwolą na dostarczanie elektronicznych środków dowodowych popełnianych przestępstw. Wykorzystanie przez Służbę Celną nowych, skutecznych metod walki z przestępczością ma na celu ochronę obywateli naszego kraju i UE przed zagrożeniami, ale także wspieranie przedsiębiorców poprzez walkę z nieuczciwą konkurencją.

Wróć