Wiadomości

Unimot rozszerza skład zarządu spółki


Rada Nadzorcza Unimot powołała z dniem 1 stycznia 2024 r. dwóch nowych członków zarządu spółki. Są nimi – Aneta Szczesna-Kowalska, która obejmie funkcję wiceprezesa zarządu ds. HR, oraz Michał Hojowski powołany na funkcję wiceprezesa zarządu ds. transformacji energetycznej.

Aneta Szczesna-Kowalska związana jest z Grupą Unimot od 2021 r. i obecnie na stanowisku dyrektora odpowiada za obszar HR i administracji w całej Grupie. Michał Hojowski od lipca 2023 r. jest dyrektorem ds. marketingu i rozwoju biznesu Grupy Unimot. Obydwoje dołączą do zarządu Unimot S.A. od 1 stycznia 2024 r.

- Na wniosek prezesa zarządu rozszerzyliśmy skład zarządu o dwóch doświadczonych managerów, którzy będą wspierać rozwój Grupy Unimot w bardzo ważnych obszarach – zarządzania kapitałem ludzkim i transformacji firmy zgodnie z trendami dekarbonizującego się świata. Jestem przekonany, że zarząd w takim składzie będzie jeszcze efektywniej kierował Grupą Unimot, która tylko w tamtym roku przejęła 7 spółek związanych z branżą paliwowo-energetyczną – mówi Andreas Golombek, przewodniczący Rady Nadzorczej Unimot.

- Od momentu powstania Unimot największym kapitałem naszej firmy zawsze byli ludzie – ich doświadczenie i kompetencje. Dlatego zdecydowaliśmy się, by odpowiedzialność za obszar zarządzania kapitałem ludzkim spoczywała na członku zarządu, który będzie koncentrował się przede wszystkim na tym aspekcie. W 2023 r. powiększyliśmy niemal trzykrotnie stan zatrudnienia, dlatego cieszę się, że do zarządu dołącza Aneta Szczesna-Kowalska – doświadczona menager, posiadająca praktyczną wiedzę w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim, która doskonale łączy myślenie strategiczne z działaniem operacyjnym. Jednocześnie jest to dowód na to, że stawiamy na rozwój w ramach struktur Grupy – Aneta Szczesna-Kowalska jest z nami już ponad 2,5 roku i przez ten czas swoim pełnym zaangażowaniem udowodniła, że może wziąć odpowiedzialność za obszar HR w randze wiceprezesa zarządu – mówi Adam Sikorski, prezes zarządu Unimot. 

– Postanowiliśmy na poziomie wiceprezesa zarządu wyodrębnić również odpowiedzialność za szeroko pojętą transformację energetyczną. Jesteśmy świadomi kierunku zmian, w jakim podąża współczesna energetyka, a za nią cała globalna gospodarka, dlatego poza dywersyfikowaniem źródeł biznesu, chcemy intensywnie rozwijać się w kierunku obniżania emisyjności i wpisywania naszych działań w realizację zarówno unijnych, jak i krajowych celów związanych z dekarbonizacją. Misja ta na poziomie spółki powierzona została Michałowi Hojowskiemu, który swoim bogatym doświadczeniem będzie wspierał wyznaczanie i realizowanie naszych celów w tym obszarze, ze szczególnym naciskiem na osiąganie efektu synergii w ramach naszej multienergetycznej grupy kapitałowej.

Nowi członkowie zarządu dołączą do obecnie trwającej, wspólnej 5-letniej kadencji zarządu.

Więcej o nowych członkach zarządu pod tym linkiem.

Źródło: Unimot

Wróć