Wiadomości

UOKiK ukarał PKN Orlen

Zapewniając sobie prawo do ustalania cen sprzedaży paliw na stacji patronackiej PKN Orlen naruszył wraz ze swoim kontrahentem prawo – uznała prezes UOKiK i nałożyła na paliwowy koncern karę w wysokości 52,7 mln zł.

PKN Orlen jest jedną z największych korporacji przemysłu naftowego w Europie Środkowo-Wschodniej. Zajmuje się przerobem ropy naftowej na m.in. benzynę bezołowiową, olej napędowy i paliwo lotnicze, a także dystrybucją tych produktów – czytamy w sierpniowym komunikacie UOKiK-u. Sprzedaje paliwo na stacjach należących do spółki oraz tych, z którymi ma zawarte umowy patronackie (sprowadzające się głównie do zobowiązania zakupu paliwa u jednego dostawcy) i franczyzowe – zakładające, że obok sprzedaży wyłącznie produktów określonego koncernu paliwowego, placówka będzie stosował rozpoznawalną przez konsumentów marke (Orlen lub Bliska) i wykorzystywała związany z nimi know-how w sprzedaży i marketingu danych towarów.

Postępowanie antymonopolowe przeciwko koncernowi i dwóm patronackim stacjom paliw – w Krasnymstawie i Lechowie – zostało wszczęte w 2008 r. Po przeprowadzonym przez UOKiK  badaniu rynku paliw Urząd pozyskał od PKN Orlen wzorce umów podpisywanych z kontrahentami. Jedna ze znajdujących się w nich klauzul brzmiała: organizator sieci zastrzega sobie prawo do ustalania ceny sprzedaży paliw na stacji.

Prezes UOKiK uznała, że zawierając umowę zawierającą tego rodzaju postanowienie, PKN Orlen i stacja paliw z Krasnegostawu naruszyły prawo antymonopolowe. Zgodnie z przepisami zakazane są bowiem porozumienia, których celem lub skutkiem jest m.in. wyeliminowanie lub ograniczenie konkurencji (zwłaszcza polegające na ustalaniu cen). Nie jest przy tym istotne, czy planowany cel lub skutek został osiągnięty i czy porozumienie było realizowane. Negatywne konsekwencje niedozwolonych porozumień zawieranych przez przedsiębiorców mają wpływ na zachowania konkurentów oraz sytuację konsumentów – utratę dostępu do zróżnicowanych pod względem cen oraz jakości ofert – czytamy w komunikacie. 

Na uczestników porozumienia prezes UOKiK nałożyła kary finansowe: 52 736 994,19 zł na PKN Orlen i 27 347,65 zł na stację paliw z Krasnegostawu. Należy dodać, że od lipca 2007 r. przedsiębiorcy ci współpracują na podstawie nowej umowy, która nie zawiera zakwestionowanego postanowienia. W przypadku stacji z Lechowa postępowanie zostało umorzone.

Decyzja nie jest ostateczna. Przedsiębiorcy mogą odwołać się do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

zp

Źródło: UOKiK


Wróć