Wiadomości

URE: Po raz kolejny wytwórcy nie są zainteresowani premią kogeneracyjną


Wsparcie produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu: po raz kolejny wytwórcy nie są zainteresowani premią kogeneracyjną indywidualną (Combined Heat and Power, CHP).

W marcowym naborze na premię kogeneracyjną indywidualną nie wpłynęła do URE ani jedna oferta. Do rozdysponowania było ponad 17 mld zł dla dużych [o mocy zainstalowanej elektrycznej nie mniejszej niż 50 MW] nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji.

To już czwarty (począwszy od września 2021 roku) nabór, który pozostaje bez rozstrzygnięcia z powodu braku zainteresowania wytwórców.

- Uruchomiony cztery lata temu system wsparcia, początkowo miał służyć głównie jednostkom kogeneracyjnym opalanym gazem ziemnym. Jednak obecnie wiele czynników nie sprzyja inwestycjom z wykorzystaniem tego paliwa, czego potwierdzeniem sa również wyniki ostatnich naborów ogłaszanych przez Urząd Regulacji Energetyki – zauważa Rafał Gawin, Prezes URE.

***

  • Informacje o wynikach naboru dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej URE.
  • Ustawa o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji w 2019 roku wprowadziła nowy system wsparcia dla źródeł wytwarzających w jednym procesie technologicznym energię elektryczną i ciepło, przyznawane w jednej z czterech form, w zależności od grupy wytwórców dla której jest przeznaczone: a) premii gwarantowanej indywidualnej; b) premii gwarantowanej; c) aukcji; d) naboru.
  • System ten zastąpił dotychczasowy mechanizm bazujący na formule świadectw pochodzenia z kogeneracji.
  • Kogeneracja (produkcja w skojarzeniu) polega na wytwarzaniu energii elektrycznej i ciepła w najbardziej efektywny sposób, czyli w jednym procesie technologicznym. Istotną zaletą takiego procesu jest znacznie większy stopień wykorzystania energii pierwotnej zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej i ciepła. Sprawność źródła wytwarzającego energię w skojarzeniu może przekraczać nawet 80 proc. podczas gdy w procesie wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej bardzo trudnym jest osiągnięcie 50 proc. sprawności. Oznacza to, że efektywność energetyczna systemu skojarzonego może być nawet o 30 proc. wyższa niż w procesie oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej w elektrowni kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.

Źródło: URE

Wróć