Wiadomości

Coraz więcej B100

Według danych Urzędu Regulacji Energetyki  w I kwartale br. wielkość sprzedaży samoistnego estru wzrosła aż pięciokrotnie w stosunku do analogicznego okresu roku 2009.

Sprzedaż biopaliw (powyżej 5 proc. zawartości biokomponentów) na terytorium Polski od stycznia do marca 2010 r. wyniosła 39 tys. ton. W ubiegłym roku było to 14,5 tys. ton. URE odnotowało także znaczący wzrost produkcji krajowej biopaliw: z 5,71 tys. ton w 2009 do 30,102 tys. ton w roku 2010.

W tej ilości mieszczą się zarówno biopaliwa na bazie oleju napędowego, jak i stuprocentowy ester (B100). Warto zwrócić uwagę na impoonujący wzrost tego ostatniego - mimo wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych na poczatku tego roku sprzedano 34,6 tys. t B100, podczas gdy rok wcześniej zaledwie 7,8 tys. ton. 

Niewątpliwie ograniczona do 5 proc. maksymalna zawartość biokomponentów w oleju napędowym i benzynach sprawia, że producenci chcąc spełnić wymogi Ministerstwa Gospodarki muszą zwiększać sprzedaż samoistnego estru, choć jest to najbardziej kosztowny sposób wypełnienia NCW. Patrząc na wyniki sprzedaży B100 warto też zauważyć spadek w obszarze innych biopaliw. W I kwartale 2009 sprzedano ich 6,673 tys. t, w tym roku już tylko 4,477 tys. ton. Potwierdza to tezę, że paliwa takie jak B20 czy B80 stanowią niewielką część rynku. Z kolei ze względu na brak rozbudowanych flot z silnikami flexifuel biopaliw na bazie benzyn nie sprzedawano w ogóle.

***

Zestawienie URE powstało na podstawie informacji uzyskanych od 70 przedsiębiorców wytwarzających, magazynujących, importujących lub nabywających wewnątrzwspólnotowo paliwa ciekłe lub biopaliwa ciekłe i wprowadzających je do obrotu, którzy przekazali sprawozdania kwartalne, o których mowa w art. 30 ust. 2 ustawy z 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych.

(op. zp)

źródło: URE

Wróć