Wiadomości

Uroczyste zakończenie realizacji Programu 10+


28 marca br. w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS nastąpiło uroczyste zakończenie realizacji Programu 10+. W obecności premiera Donalda Tuska oraz ministra Skarbu Państwa Aleksandra Grada przekazano do uruchomienia ostatnią instalację Programu 10+.

Oddana właśnie do uruchomienia instalacja odasfaltowania rozpuszczalnikowego (ROSE) to ostatnia z 50, które były budowane lub modernizowane w ramach Programu 10+. W 3,5 roku 3500 pracowników realizowało prace budowlane. O wielkości projektu świadczy także jego wartość: projektowanie, budowa oraz zakupy sprzętu warte są ok. 5,5 mld zł. Zmodernizowanie gdańskiej rafinerii, zwiększenie potencjału przerobu o 75 proc. z równoczesnym podniesieniem stopnia konwersji surowca, dały Grupie Lotos znaczącą i stabilną pozycję rynkową oraz podstawy dalszego, zrównoważonego rozwoju opartego na przyjętej strategii na lata 2011-2015.

Wdrożenie Programu 10+ rozszerza możliwości produkcyjne firmy, ale beneficjentem jest gospodarka całego kraju, a zwłaszcza regionu pomorskiego – powiedział Paweł Olechnowicz, prezes zarządu Grupy Lotos.

Tak duże przedsięwzięcie nie mogłoby się udać bez ścisłej współpracy z głównym właścicielem, czyli Ministerstwem Skarbu Państwa  i wcześniej Naftą Polską oraz władzami samorządowymi. Realizacja Programu 10+, która została wpisana w lutym 2007 r. do rządowego dokumentu opisującego politykę dla przemysłu naftowego w kraju, to przykład udanego połączenia strategicznych celów Polski z działaniem prorynkowym.

Rosnący rynek paliw

Konsumpcja oleju napędowego w kraju rośnie z roku na rok. Jest to trend stały, który będzie się utrzymywał również przez następne lata – to zjawisko nazywane jest „dieselizacją rynku”. Przed realizacją Programu 10+ do Polski importowano ponad 4 mln t tego paliwa, tj. ok. 1/3. Grupa Lotos zastępuje import zwiększoną, własną produkcją najwyższej jakości ON.

- Dziś z każdej baryłki ropy naftowej Lotos jest w stanie uzyskać większą pulę najwyższej jakości oleju napędowego, na który popyt w Polsce stale rośnie. Większa produkcja paliw przez Lotos, a zwłaszcza oleju napędowego i paliwa lotniczego  o ponad 2,5 mln t rocznie, oznacza niemal 100 proc. zbilansowanie rynku paliw, co zapewnia wzrost bezpieczeństwa energetycznego krajowej gospodarce. – powiedział Maciej Szozda, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. handlu Grupy Lotos.

Skok w przyszłość

Przez 10 ostatnich lat powstała jedna z najnowocześniejszych rafinerii w Europie. Dzięki uruchomieniu nowych instalacji rafineria w Gdańsku osiąga dziś najwyższe standardy produkcyjne. Nowe technologie umożliwiają osiągnięcie wysokiego poziomu odsiarczania oraz minimalizują uciążliwy wpływ na środowisko.

- Realizacja Programu 10+ pozwoliła na dołączenie do elitarnego grona najnowocześniejszych rafinerii w Europie – powiedział Marek Sokołowski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. produkcji i rozwoju Grupy Lotos.

Bezpiecznie i zgodnie z planem

Program 10+ był realizowany we współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi firmami inżynieryjnymi, co zagwarantowało Grupie Lotos uzyskanie zaplanowanych celów związanych ze stabilną, zgodną z harmonogramem i budżetem realizacją całej inwestycji. Przerób ropy naftowej na poziomie 10,5 mln ton rocznie i produkcja paliw gwarantują utrzymanie stabilnej pozycji na rynku paliw przez następne 10-15 lat.

- 10+ to modelowy przykład realizacji strategicznej, z punktu widzenia spółki i polskiej gospodarki, inwestycji przemysłowej zakończonej pełnym sukcesem. – powiedział Zbigniew Paszkowicz, dyrektor ds. rozbudowy rafinerii GrupyLotos. – Program inwestycyjny opracowano w taki sposób, aby był możliwy do zrealizowania w zmieniających się uwarunkowaniach zewnętrznych i zabezpieczał przed wystąpieniem ewentualnych ryzyk.

Rozpoczęcie realizacji programu inwestycyjnego poprzedziły analizy, studia, wybory koncepcji. Budowa nowoczesnej, rafinerii była złożonym wyzwaniem biznesowym. Ten ambitny projekt wymagał zarówno oromnych, jak na polskie realia nakładów finansowych, ale był też niespotykanym do tej pory w naszych warunkach przedsięwzięciem inżynieryjnym. Dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników koncernu i najlepszych specjalistów spoza firmy, przygotowano projekt, który terminowo i zgodnie z planem doprowadzono do finału. Warto podkreślić, że Program 10+ zrealizowano z sukcesem w okresie światowego kryzysu finansowego lat 2008-2009. 

- Finansowanie Programu 10+ nie ogranicza realizacji innych celów strategicznych, potwierdzając tym samym możliwości i właściwy kierunek rozwoju – powiedział Mariusz Machajewski, wiceprezes zarządu, dyrektor ds. finansowych Grupy Lotos.

Wróć