Strefa przedsiębiorcy

Ustawa o franczyzie szansą na rozwój rynku


5 września br. rozpoczęło się XXXII Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Tegoroczne hasło przewodnie to „Nowe wartości Starego Kontynentu – Europa u progu zmian¬¬”. W wydarzeniu bierze udział Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, przewodniczący Zespołu ds. franczyzy.

Forum Ekonomiczne w Karpaczu należy do największych konferencji polityczno-gospodarczych, odbywających się w Europie Środkowej i Wschodniej. Jednym z tematów tegorocznej edycji wydarzenia, w trakcie której debatowano o bezpieczeństwie i perspektywach rozwoju gospodarczego, była ustawa o franczyzie.

W drugim dniu Forum Ekonomicznego, 6 września 2023 r., odbył się panel zatytułowany „Zmiany we franczyzie: ustawowa regulacja i nowe wyzwania”. Przedstawiciele organizacji pracodawców, reprezentanci urzędów oraz przedsiębiorcy dyskutowali na temat ustawy o franczyzie, będącej efektem prac powołanego przez Ministra Sprawiedliwości Zespołu ds. franczyzy. W trakcie panelu poruszono kwestię szans i wyzwań, jakie niesie przyszła regulacja. Podniesiono też temat roli franczyzy we współczesnej gospodarce naszego kraju. Rozmawiano także o oczekiwaniach franczyzobiorców i franczyzodawców w zakresie ustawy franczyzowej, nad którą trwają obecnie prace rządowe.

Marcin Sławecki, Szef Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości, który nadzorował prace Zespołu ds. franczyzy podkreślił, że projekt ustawy uwzględnia założenia wypracowane w trakcie wielomiesięcznych spotkań z organizacjami przedsiębiorców oraz przedstawicielami środowisk naukowych. Istotą zmian nie jest przeregulowanie rynku, ale wprowadzenie rozwiązań będących odpowiedzią na dysfunkcje pojawiające się w relacjach, w których dotychczas brakowało regulacji prawnych.

Jasne reguły funkcjonowania franczyzy

Projekt ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada uregulowanie zasad funkcjonowania franczyzy poprzez zmianę Kodeksu cywilnego i wprowadzenie do systemu prawnego umowy franczyzy jako umowy nazwanej. Stanowi to odpowiedź na trwającą od lat publiczną dyskusję o potrzebie regulacji franczyzy. Nowe przepisy są potrzebne – próby samoregulacji rynku franczyzy się nie powiodły.

Projekt powstał w porozumieniu z branżą. Nowe przepisy wprowadzą jasne i przejrzyste reguły funkcjonowania na rynku franczyzy, obejmującym ponad 1300 sieci franczyzowych i 80 tys. franczyzobiorców. Ustawa zapewni franczyzobiorcom należytą ochronę przed dominacją wielkich korporacji – tak, by chronić interesy obu stron i umożliwiać im swobodne działanie, jednak bez ryzyka wykorzystywania jednej ze stron.

Prace nad wyczekiwaną przez franczyzobiorców i franczyzodawców ustawą są już na zaawansowanym poziomie. Projekt na każdym etapie prac był omawiany ze środowiskiem przedsiębiorców. Ministerstwo Sprawiedliwości obecnie analizuje uwagi, które zostały zgłoszone w ramach konsultacji publicznych, opiniowania i uzgodnień. Po ich opracowaniu projekt zostanie skierowany do dalszych prac rządowych. 

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

Wróć