Wiadomości

Walne Zgromadzenie PIPP - 15 września 2023 r.


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Polskiej Izby Paliw Płynnych

odbędzie się

15 września 2023 roku

o godz. 9.30 – w pierwszym terminie oraz o godz. 9.45 – w drugim terminie

w Hotelu Crystal Mountain ul. Bukowa 19A, 43-460 Wisła

 

Zapraszamy Członków Izby do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Wróć