Wiadomości

Walne Zgromadzenie PKN Orlen SA

 Zatwierdzenie sprawozdań z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za ubiegły rok oraz powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję to główne decyzje Walnego Zgromadzenia PKN ORLEN, które obradowało 25 czerwca br. 

Akcjonariusze zaakceptowali sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowe jednostkowe i skonsolidowane za rok 2009. Wyrazili również zgodę na przeznaczenie całego zysku w wysokości prawie 1,64 mld zł na kapitał zapasowy Spółki.   Walne Zgromadzenie udzieliło też absolutorium wszystkim Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej PKN ORLEN, którzy pełnili swoje funkcje w 2009 roku.

Ponadto Akcjonariusze wyrazili zgodę na zbycie lub wydzierżawienie zorganizowanych części przedsiębiorstwa w postaci 10 stacji paliw.

 W związku z zakończeniem kadencji Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powołało na nową, 3-letnią kadencję Radę Nadzorczą w składzie:

Maciej Mataczyński – Przewodniczący  
Grzegorz Borowiec
Artur Gabor
Marek Karabuła
Krzysztof Kołach
Leszek Jerzy Pawłowicz
Angelina Sarota,
Piotr Wielowieyski
Janusz Zieliński – powołany przez Skarb Państwa

Kryteria niezależności według przedstawionych oświadczeń spełnia pięciu Członków Rady obecnej kadencji.

Angelina Sarota oraz Maciej Mataczyński, Grzegorz Borowiec, Marek Karabuła, Krzysztof Kołach, Piotr Wielowieyski i Janusz Zieliński pełnili dotychczas funkcję członków Rady Nadzorczej PKN Orlen. Informacje o posiadanych przez te osoby wykształceniu, kwalifikacjach oraz przebiegu pracy zawodowej dostępne są na stronie internetowej Spółki.


Źródło: biuro prasowe PKN Orlen

Wróć