Wiadomości

Wiceminister Dziadzio wziął udział w Kongresie Branży Paliwowej 2023


- Jednym z priorytetów polskiego rządu jest przeciwdziałanie skutkom kryzysu energetycznego wywołanego przez agresję Rosji w Ukrainie. Polska została uznana za jedno z państw najlepiej przygotowanych do reorganizacji dostaw - mówił podczas Kongresu Branży Paliwowej 2023 wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio. Spotkanie odbyło się 20 marca 2023 r. w Warszawie.

W zorganizowanym przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego Kongresie Branży Paliwowej 2023 uczestniczył ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Zwarycz, który dziękował między innymi minister klimatu i środowiska Annie Moskwie za osobiste zaangażowanie, które doprowadziło do szybkiej finalizacji formalności związanych z zawarciem umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą i Międzynarodową Agencją Energetyczną. Wskazywał na wsparcie polityczne dla Ukrainy i eksperckie dla ukraińskiej branży energetycznej.

Wiceminister klimatu i środowiska Piotr Dziadzio nawiązał podczas spotkania do kwestii bezpieczeństwa rynku energetycznego.

- Od pierwszych dni wojny wspieramy Ukrainę w szerokim zakresie, także paliwowym i wywieramy presję na Rosję. W ostatnim roku sektor paliwowy stanął przed szeregiem wyzwań, w tym koniecznością odejścia od dostaw ropy naftowej i paliw z Rosji. Udział ropy naftowej z Rosji przerabianej w polskich rafineriach w 2015 r. wynosił 90% i w ostatnich latach spadał do około 10%. Od 25 lutego Polska nie odbiera rosyjskiej ropy naftowej, jednak dzięki konsekwentnie prowadzonej polityce i współpracy z Arabią Saudyjską, Norwegią, Wielką Brytanią, Stanami Zjednoczonymi i Nigerią dostawy ropy do rafinerii w Płocku i Gdańsku są zabezpieczone – podkreślał wiceminister Piotr Dziadzio.

Wiceminister Piotr Dziadzio dziękował przedsiębiorcom za zaangażowanie w utrzymanie prawidłowego funkcjonowania rynku paliwowego w trudnym okresie kryzysu energetycznego i przypomniał, że działania zwiększające odporność na szantaż energetyczny Rosji są prowadzone także na forum UE.

- Polska była inicjatorem dyskusji nad wprowadzeniem embarga Unii Europejskiej na ropę naftową i produkty naftowe oraz popierała rozwiązania mające na celu wprowadzenie limitu cenowego na rosyjską ropę naftową. Skuteczność tych rozwiązań jest już dziś zauważalna. Zdaniem polskiego rządu wszelkie działania podejmowane w organizacjach międzynarodowych, które pozwolą na odcięcie Rosji od dochodów służących finansowaniu wojny na Ukrainie powinny mieć jak najszerszy zakres. Robimy tym samym wszystko, aby poprzez nasze działania zmusić agresora do jak najszybszego zakończenia wojny. Im szybciej skończy się agresja na Ukrainę, tym szybciej będziemy mogli wrócić do bezpiecznego i przewidywalnego funkcjonowania rynków energetycznych i paliwowych – mówił wiceminister Piotr Dziadzio.

Kongres jest okazją do prezentacji Raportu rocznego Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego „Przemysł i Handel Naftowy 2022”. Wiceminister dziękował przedstawicielom branży za działania stabilizujące rynek w obliczu kryzysowych wyzwań.

- Dzięki wspólnym wysiłkom krajowy rynek paliw jest obecnie odpowiednio zaopatrzony, a ceny paliw spadają – dodał.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć