Wiadomości

Wiceminister Mariusz Orion Jędrysek o Polityce Surowcowej Państwa


Zaprezentowanie zasobów surowcowych, którymi dysponuje Polska, a także sposobów gospodarowania nimi i zasad prowadzenia polityki surowcowej to temat briefingu „Polityka Surowcowa Państwa – rozwój bogactwa regionów” zorganizowanego 13.11.2017 r. w Ministerstwie Środowiska.

Projekt Polityki Surowcowej Państwa, jest efektem rocznej pracy Międzyresortowego Zespołu ds. Polityki Surowcowej Państwa. Przewodniczącym zespołu jest prof. dr hab. Mariusz Orion Jędrysek, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Główny Geolog Kraju, Pełnomocnik Rządu do spraw Polityki Surowcowej Państwa. Po przejściu przez proces legislacyjny projekt Polityki Surowcowej Państwa został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych, których drugi etap inicjuje niniejsza konferencja. 

Większość obszarów Polski to obszary, gdzie występują udokumentowane złoża surowców. Żadne Państwo w Europie nie może pochwalić się takimi zasobami surowcowymi jak Polska – mówił prof. Mariusz Orion Jędrysek.

Wejście w życie Polityki Surowcowej Państwa będzie miało znaczący wpływ na rozwój technologii, stworzenie ułatwień gospodarczych i podatkowych dla przedsiębiorców, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki surowcami, pozyskiwanie surowców poza granicami kraju, bezzbiornikowe magazynowanie substancji w górotworze oraz pozyskiwanie surowców z odpadów (gospodarka o obiegu zamkniętym) i wykorzystanie energii geotermalnej, czyli ciepła Ziemi.

Ciepło Ziemi to główne źródło energetyczne w perspektywie kilkudziesięciu lat, obecnie wykorzystujemy te zasoby do ogrzewania miast – zaznaczył prof. Jędrysek.

Jednym z pierwszych programów wykonawczych jest „Program Rozpoznania Geologicznego Oceanów”, czyli PRoGeO. Program ten został opracowany w Ministerstwie Środowiska i zatwierdzony przez Rząd RP w sierpniu 2017 r. Zakłada on wydobycie cennych złóż metali znajdujących się na dnie oceanicznym. PRoGeO przewidziany jest na wiele lat, a potencjalnie cenne złoża metali są oceniane na bardzo zasobne.

Na dnie Atlantyku mamy działkę z potężnymi zasobami geologicznymi. Na świecie jest tylko 7 krajów, które dysponują taką działką. Sądzę, że w ciągu 10 lat będzie możliwe rozpoczęcie eksploatacji pochodzących z niej złóż, m.in. siarczków miedzi czy pierwiastków ziem rzadkich. Pierwszy rejs rozpoznawczy odbędzie się już w przyszłym roku – podkreślał wiceminister środowiska.

Wróć

Wystąpił błąd

Wystąpił błąd

Co się stało?

Wysąpił błąd podczas wykonywania skryptu. Coś nie działa prawidłowo.

Jak mogę naprawić ten problem?

Otwórz plik system/logs/error.log i znajdź powiązaną wiadomość błędu (zazwyczaj ostatnia). Możesz również dodać ten wiersz do lokalnego pliku konfiguracji i odświeżyć stronę:

$GLOBALS['TL_CONFIG']['displayErrors'] = true;

Zauważ, że każdy będzie mógł zobaczyć błędy na Twojej stronie!

Dowiedz się więcej

Wykonywanie skryptu zostało zatrzymane z powodu błędu. Wiadomość o błędzie została ukryta z powodów bezpieczeństwa i może zostać znaleziona w pliku system/logs/error.log (patrz wyżej). Jeśli nie rozumiesz wiadomości błędu lub nie wiesz jak naprawić problem, przeszukaj Contao FAQ lub odwiedź stronę wsparciaContao.

Aby spersonalizować tą wiadomość, utwórz nowy szablon nazwany templates/be_error.html5.