Wiadomości

Wojciech Kotlarek prezesem LOTOS Paliwa


Wojciech Kotlarek jest absolwentem Wydziału Wiertniczo-Naftowego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera górnictwa naftowego. Swoją wiedzę menedżerską uzupełniał w Szkole Głównej Handlowej, gdzie ukończył studia podyplomowe „Strategia Zarządzania Przedsiębiorstwem” oraz studia podyplomowe „Zarządzanie wartością Firmy”.
Karierę zawodową rozpoczął w Zakładzie Poszukiwań Nafty i Gazu - spółce wchodzącej w skład Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. W latach 90. XX w. współtworzył w Polsce sieć stacji paliw skandynawskiego koncernu naftowego NESTE. W 1999 roku przyjął propozycję pracy w strukturach nowo powstałego Polskiego Koncernu Naftowego Orlen gdzie pracował przez kolejne 13 lat. W trakcie pracy dla PKN Orlen pełnił funkcję dyrektora regionalnego biura handlu i logistyki, a w 2006r. objął stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki Petrolot. Od 2008 r. członek zarządu PKN Orlen odpowiedzialny m.in. za cztery obszary: sprzedaży detalicznej poprzez sieć stacji paliw na terenie Polski, Litwy, Czech oraz Niemiec, handlu hurtowego produktami rafineryjnymi, logistyki oraz marketingu. W 2011 r. objął funkcję Prezesa Zarządu spółki Benzina – wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PKN Orlen – z siedzibą w Pradze. Przewodniczył Radom Nadzorczym spółek Orlen Transport, IKS Solino oraz Orlen Deutschland. Członek Konwentu Senatu Akademii Górniczo-Hutniczej. 

WIĘCEJ czytaj w październikowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne"

O zagrożeniach dla polskiej i europejskiej gospodarki związanych ze wzrostem cen paliw mówiliśmy m.in. podczas Konferencji Polskiej Izby Paliw Płynnych „Pakiet paliwowy i Pakiet energetyczny”, 22 września 2016 r. z udziałem przedstawicieli Ministerstw: Energii i Finansów, Służby Celnej, URE, ARM, POPiHN i POGP

Jeżeli interesują Ci kwestie bezpieczeństwa energetycznym naszego kraju, odwiedź XXIV Międzynarodowe Targi STACJA PALIW 2017, tradycyjnie w warszawskiej hali EXPO XXI w dniach 17-19 maja 2017 r (formularz akredytacyjny dla dziennikarzy znajdziesz pod tym linkiem).

Wróć