Działania Izby

Wręczenie statuetek ZŁOTY OKTAN 2019


25 września br., w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia Polskiej Izby Paliw Płynnych, wręczone zostały - przyznane w maju i czerwcu br. - statuetki ZŁOTY OKTAN, najwyższe wyróżnienie Izby Paliw. W imieniu Kapituły Statuetki nagrody wręczyła Pani Halina Pupacz, Prezes Izby oraz Pan Wiesław Deć, członek Zarządu Rady Izby.

Statuetką uhonorowany został Pan Adam Abramowicz, Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców za wieloletnią współpracę ze środowiskiem przedsiębiorców na forum sejmowym w charakterze Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego oraz jako Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców – za szereg sprawnych, efektywnych działań usprawniających dialog przedsiębiorców z administracją rządową.

Statuetkę odebrał także Pan Leszek Wieciech, jako Prezes-Dyrektor Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego - za wieloletnie działania dla zrównoważonego kształtowania konkurencyjnego rynku paliwowego w Polsce, między innymi poprzez działania na rzecz wprowadzenia zgodnych z prawem Unii Europejskiej zasad prowadzenia działalności gospodarczej oraz równych praw dla wszystkich uczestników polskiego rynku paliwowego; działania na rzecz ograniczenia kosztów prowadzenia działalności, walki z szarą i czarną strefą; za propagowanie wiedzy o rynku paliw w Polsce i wszystkie inne działania na rzecz rozwoju i przyszłości branży.

Serdecznie gratulujemy!


Na zdj. od lewej: Leszek Wieciech, Wiesław Deć, Halina Pupacz

Źródło: PIPP, Foto: PIPP

Wróć