Wiadomości

Współdziałania na rzecz rozwoju opakowań na bazie poliamidu.


Kluczowi europejscy gracze współdziałają na rzecz rozwoju opakowań na bazie poliamidu w ramach
nowego stowarzyszenia Advanced Packaging Association.


10 czerwca podczas spotkania w Brukseli, Grupa Azoty ATT Polymers oraz BASF, UBE, ENVALIOR,
DOMO Chemicals poinformowały o utworzeniu stowarzyszenia Advanced Packaging Association (APA)
AISBL. To organizacja non-profit, której celem będzie kształtowanie elastycznego łańcucha wartości
opakowań na bazie poliamidu, w oparciu o założenia zrównoważonego rozwoju.

Pomysł powstania projektu APA po raz pierwszy został zainicjowany w 2023 roku przez kluczowych graczy
w branży polimerów, aby podkreślić istotną rolę poliamidu jako wysokowydajnego materiału w produkcji
opakowań, nadających się do recyklingu. Z uwagi na fakt, że branża opakowań przechodzi poważne
zmiany, APA dostarczy nowe rozwiązania, które pomogą płynnie przejść na produkty zrównoważone.


W Grupie Azoty przykładamy ogromną wagę do kwestii zrównoważonego rozwoju. Nasze portfolio
produktowe rozbudowujemy przy zachowaniu m.in. idei GOZ, a produkty tworzywowe, które
wprowadzamy do oferty powstają przy udziale recyklingu tworzyw - zarówno z własnych instalacji
produkcyjnych, jak również tych pozyskiwanych z rynku zewnętrznego. Jestem przekonany, że decyzja o
zaangażowaniu naszej spółki Grupy Azoty ATT Polymers, jednego z producentów poliamidu 6, do
inicjatywy Advanced Packaging Association przyspieszy zrównoważony rozwój rynku opakowań na bazie
poliamidumówi Wiceprezes Zarządu Grupy Azoty S.A. odpowiedzialny m.in. za obszar tworzyw
Andrzej Dawidowski.


Poliamid od kilku ostatnich dekad jest kluczowym materiałem w produkcji zaawansowanych opakowań,
uwzględniającym odpowiednie postępowanie z odpadami. Produkt pozwala ponadto uzyskać najwyższą
wydajność opakowania przy minimalnym zużyciu materiału. To gwarancja najlepszej ochrony cennych
towarów przy najlepszym stosunku jakości do ceny. Takie rozwiązania w znacznym stopniu pomagają
zredukować problem marnowania żywności.

Głównym założeniem Stowarzyszenia APA jest zapewnienie, że do 2027 roku - w oparciu o dane i ocenę
naukową - opakowania na bazie poliamidu zostaną uznane za zrównoważone i nadające się do recyklingu.
Tym samym będą mieć znaczący wkład w zapobieganiu marnowania żywności i zmniejszanie zużycia
surowców. Chociaż możliwość recyklingu opakowań z polietylenu/poliamidu została już udowodniona w
różnych protokołach, Stowarzyszenie będzie w dalszym ciągu promować pozytywne właściwości tych
cieńszych i bardziej solidnych opakowań.


Wnioski oparte na danych dla zaawansowanych opakowań


APA zaprasza wszystkie podmioty - w tym producentów folii, przetwórców opakowań, producentów
maszyn, podmioty zajmujące się recyklingiem, inicjatywy opakowaniowe, właścicieli marek, producentów
żywności, sprzedawców detalicznych, osoby prywatne - do połączenia sił, w celu potwierdzenia
wysokowydajnych rozwiązań w zakresie opakowań, jako najbardziej rozsądnych opcji w celu osiągnięcia
oszczędności żywności i tworzyw sztucznych. Innymi słowy, możliwie najlepszego zrównoważonego
rozwoju i obiegu zamkniętego w zaawansowanych opakowaniach. Dołącz do nas w tej szlachetnej i
znaczącej misji – podkreślił Prezydent APA Nicola Bucchioni.

Założeniem APA jest zgromadzenie interesariuszy z całego łańcucha wartości opakowań elastycznych w
celu podniesienia świadomości na temat opakowań zawierających poliamid, dzielenia się wiedzą i
zapewnienia koniecznych zasobów. Wszystko po to, aby podkreślić zalety poliamidu, jako materiału
zrównoważonego w obszarze opakowań.

Link do aktualności >>> tutaj <<<

Źródło: Grupa Azoty

Wróć