Wiadomości

Wspólne działania UOKiK, KAS i IH.


Dzięki kontroli KAS, UOKiK i IH pompy ciepła z nieprawidłowościami nie zostały dopuszczone do obrotu.

Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) we współpracy z Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) i Inspekcją Handlową (IH) dba o to, aby do konsumentów trafiały tylko produkty spełniające wymagania.
Dzięki wspólnym działaniom KAS nie dopuściła do obrotu 463 pomp ciepła, w których stwierdzono nieprawidłowości.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z wymogami Unii Europejskiej (UE) każdy produkt dostępny dla konsumentów powinien gwarantować im zdrowie i bezpieczeństwo.

Wymagania stawiane producentom, sprzedawcom i importerom mają na celu zagwarantowanie, że ich produkty spełniają określone prawem wymagania i nie stanowią zagrożenia dla konsumentów, którzy z nich korzystają. Szczególny nacisk w tym zakresie kładzie się m.in. na dokumentację oraz prawidłowe oznakowanie.

KAS wspólnie z UOKiK oraz IH prowadzi szerokie kontrole, których celem jest wyeliminowanie z rynku produktów niezgodnych z wymaganiami już na etapie ich importu do kraju. Tym razem od 20 lutego do 26 marca 2024 r. przeprowadziły kontrolę pomp ciepła, które w ostatnim czasie cieszą się w Polsce szczególnym zainteresowaniem.

Celem wspólnych działań było niedopuszczenie do obrotu pomp ciepła niespełniających wymagań. Zapewnienie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa konsumentów to ważne, pozafiskalne zadanie Krajowej Administracji Skarbowej i obszar stałej współpracy pomiędzy KAS, UOKiK i Inspekcją Handlową. Każdego roku prowadzone są wspólne skoordynowane działania, których celem jest zatrzymanie towarów na granicy, aby na rynku polskim i unijnym znajdowały się jedynie towary bezpieczne i zgodne z wymaganiami – mówiła Małgorzata Krok, zastępca Szefa Krajowej Administracji Skarbowej.

Zależy nam na tym, by eliminować produkty niezgodne najszybciej, jak to możliwe. Dzięki współpracy z KAS mogliśmy sprawdzić urządzenia, zanim zostały dopuszczone do obrotu – tym samym pompy ciepła, które posiadały nieprawidłowości, nie trafią do konsumentów – powiedział Tomasz Chróstny, Prezes UOKiK.

Kontroli poddane zostały pompy ciepła importowane do Polski transportem morskim, drogowym i lotniczym na terenie całego kraju. Łącznie sprawdziliśmy 564 urządzenia, z czego 463 sztuki nie zostały dopuszczone do obrotu.101 sztuk zostało dopuszczonych do obrotu, z czego 62 sztuki po działaniach naprawczych przez przedsiębiorców.

Urzędnicy Inspekcji Handlowej podczas kontroli sprawdzali m.in. etykiety efektywności energetycznej, karty informacyjne produktu, dokumentację techniczną, oznakowanie CE oraz deklaracje zgodności. Po przebadaniu 36 modeli, w aż w 34 z nich stwierdzono nieprawidłowości. Większość z nich dotyczyła: nieprawidłowo sporządzonej karty informacyjnej (34 modele), nieprawidłowej deklaracji zgodności UE (32 modele). Szczegółowe informacje dostępne są na uokik.gov.pl.

Krajowa Administracja Skarbowa co roku zatrzymuje na granicy miliony towarów niespełniających wymagań i niebezpiecznych. Każdego dnia funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej typują do kontroli towary zgłoszone do procedury dopuszczania do obrotu, które importowane są z państw spoza UE.

W 2023 r. nie dopuszczono do obrotu:

28 346 524 sztuk,
11 212 355 kg,
4 620 litrów
towarów, w stosunku do których organy nadzoru uznały, że nie spełniały wymagań lub były niebezpieczne.

link do aktualności: >>> tutaj <<<

Źródło: Ministerstwo Finansów

Wróć