Wiadomości

Porozumienie Rady i Parlamentu dot. limitów emisji z pojazdów drogowych


18 grudnia 2023 roku Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie rozporządzenia Euro 7 o homologacji typu pojazdów silnikowych i silników oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów w odniesieniu do emisji i trwałości akumulatorów. Osiągnięte porozumienie utrzymuje limity emisji określone w rozporządzeniu Euro 6 dla samochodów osobowych i dostawczych, ale obniża limity dla autobusów i samochodów ciężarowych. Wprowadza dodatkowo także limity dotyczące emisji pochodzących z ogumienia i tarcz hamulcowych samochodu, a także określa wartości dopuszczalne trwałości akumulatorów. Normy Euro 7 będą jednolitym zbiorem przepisów obejmującym limity emisji zarówno dla pojazdów lekkich, jak i ciężkich.

Ponadto 18 stycznia br. negocjatorzy Rady UE i Parlamentu Europejskiego osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie norm emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Zgodzono się na rozszerzenie zakresu negocjowanego rozporządzenia, aby prawie wszystkie pojazdy ciężkie z certyfikowanymi emisjami CO2 podlegały celom redukcji emisji. Pozostawione wyłączenie będzie miało zastosowanie do niektórych producentów pojazdów wykorzystywanych w górnictwie, rolnictwie, i leśnictwie, pojazdów wykorzystywanych w siłach zbrojnych i przez straż pożarną, a także pojazdów wykorzystywanych w ochronie ludności, zachowaniu porządku publicznego i opiece medycznej. Przyjęte cele redukcji emisji CO2 o 45%, 65% i 90% mają zostać osiągnięte odpowiednio w latach 2030, 2035 i 2040. Skuteczność rozporządzenia ma zostać poddana przeglądowi przez KE w 2027 roku.

Źródło: Instytut Technologii i Energii

Wróć