Wiadomości

Wybrano członków Zarządu Grupy LOTOS XI kadencji


Rada Nadzorcza Grupy LOTOS S.A. zakończyła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Zarządzie gdańskiego koncernu 27 maja br. Prezesem Zarządu spółki pozostała Zofia Paryła. Do składu Zarządu XI kadencji powołano również dotychczasowych wiceprezesów – Krzysztofa Nowickiego, Piotra Walczaka, Jarosława Wittstocka i Jarosława Wróbla – powierzając im nadzorowane dotąd obszary.

Powołany z dniem 28 maja 2021 roku skład Zarządu XI wspólnej kadencji Grupy LOTOS S.A. przedstawia się następująco:

  • Zofia Paryła – prezes Zarządu;
  • Krzysztof Nowicki – wiceprezes Zarządu ds. fuzji i przejęć;
  • Piotr Walczak – wiceprezes Zarządu ds. produkcji i handlu;
  • Jarosław Wittstock – wiceprezes Zarządu ds. korporacyjnych;
  • Jarosław Wróbel – wiceprezes Zarządu ds. inwestycji i innowacji.

Wymienione wyżej osoby zasiadały również w Zarządzie X kadencji, której okres trwania, zgodnie z decyzją Rady Nadzorczej spółki, zakończył się z dniem 27 maja br. Ostatnie 3 lata, bo tyle też trwa kadencja Zarządu Grupy LOTOS, to bardzo intensywny okres dla gdańskiego koncernu. W tym czasie, zgodnie z deklaracją utrzymywania zdolności dywidendowej zawartą w strategii, spółka wypłacała rokrocznie swoim akcjonariuszom dywidendę.

W czasie X kadencji sfinalizowano Projekt EFRA, który zwiększył efektywność gdańskiej rafinerii. To również okres zintensyfikowanych prac w obszarze paliw alternatywnych: uruchomienia 12 punktów ładowania aut elektrycznych w ramach Niebieskiego Szlaku, zainicjowania projektu Pure H2, a ostatnio też projektu Green H2, oraz analiz szeregu inwestycji związanych z LNG i CNG. Grupa LOTOS zaangażowała się także w projekt petrochemiczny „Polimery Police”, a wspólnie z PKN Orlen i Energą, rozpoczęła analizy dotyczące budowy elektrowni gazowo-parowej w Gdańsku. Spółka potrafiła też dostosować się do trudnej sytuacji makroekonomicznej jaką spowodowała pandemia koronawirusa. Dzięki optymalizacji działalności od strony operacyjnej oraz wprowadzeniu specjalnych wytycznych związanych z bezpieczeństwem udało się utrzymać ciągłość produkcji oraz stabilną kondycję finansową koncernu.

Ubiegły rok przyniósł także realną możliwość otworzenia nowego rozdziału w działalności Grupy LOTOS. W lipcu Komisja Europejska wydała warunkową zgodę na przejęcie kapitałowe gdańskiej spółki przez PKN Orlen. To kolejny krok w kierunku budowy silnego, multienergetycznego koncernu, który wzmocni bezpieczeństwo energetyczne Polski. 

 

Źródło LOTOS SA

Wróć