Prawo

Wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną


Przypominamy, że na stronie Ministerstwa Finansów opublikowany jest wykaz podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną. Ma on pomóc nabywcom paliw uchronić się przed odpowiedzialnością za zaległości podatkowe VAT sprzedawcy.

Istnieją bowiem przesłanki, których spełnienie będzie wyłączać nałożenie na nabywcę odpowiedzialności podatkowej w przypadku, gdy sprzedawca nie zapłaci podatku VAT. Jedną z takich przesłanek jest ustanowienie przez sprzedawcę kaucji gwarancyjnej. Polega ona na tym, że nabywca nie będzie ponosił odpowiedzialności podatkowej, jeżeli:

- kupił towary od podmiotu wymienionego na dzień dokonania dostawy towarów w prowadzonym przez Ministra Finansów w formie elektronicznej wykazie podmiotów, które złożyły kaucję gwarancyjną oraz

- wysokość kaucji będzie spełniać wymogi ustawowe dla zastosowania przesłanki wyłączającej odpowiedzialność.

Obecnie wykaz zawiera 106 podmiotów, a więc ich liczba zmniejszyła się w ciągu ostatnich dni. Wynika to z faktu nowelizacji ustawy o VAT i nowego obowiązku jakim było złożenie upoważnienia organom podatkowym lub organom kontroli skarbowej do wglądu do wszystkich kont bankowych.

Poniżej link do wykazu podmiotów, które na chwilę obecną mają ważną kaucję gwarancyjną.

http://kaucja-gwarancyjna.mofnet.gov.pl/index.php?p=6

Wróć