Strefa przedsiębiorcy

Wysokie temperatury - wytyczne dla pracodawców


Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała poradnik zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka związanego z pracą podczas upałów. 

Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy opracowała poradnik zawierający wskazówki dotyczące ograniczenia ryzyka związanego z pracą podczas upałów. W publikacji można dowiedzieć się o środkach organizacyjnych i technicznych w celu przeciwdziałania zagrożeniom związanym z pracą w upale. Przedstawiono także informacje, jakie działania należy podjąć w przypadku, gdy pracownik zaczyna wykazywać oznaki choroby związanej z występowaniem wysokiej temperatury. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym poradnikiem.

Publikacja do pobrania:

https://osha.europa.eu/pl/publications/heat-work-guidance-workplaces

Źródło: PIP

Wróć