Wiadomości

Wyższe od zakładanych wpływy do budżetu z podatku VAT


Dochody podatkowe w 2018 r. wyniosły 349,9 mld zł i były wyższe o 18,2 mld zł w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. Główną przyczyną były wyższe wpływy z podatku VAT.

Szacowane wpływy z podatku VAT wyniosły w 2018 r. 174,9 mld zł, tj. o 18,1 mld zł więcej w stosunku do roku ubiegłego i o ponad 8,9 mld zł więcej w stosunku do kwoty zapisanej w ustawie budżetowej na 2018 r. - Wzrost dochodów podatkowych budżetu państwa jest, obok dobrej sytuacji makroekonomicznej, również wynikiem wprowadzenia szeregu działań uszczelniających system podatkowy i wdrażania nowych rozwiązań w zakresie analizy danych. Działania te dotyczyły głównie obszaru podatku VAT, gdzie w znaczny sposób ograniczono straty budżetu państwa z tytułu oszustw oraz unikania opodatkowania. Widoczne są również efekty w zakresie uszczelniania, ograniczenia agresywnej optymalizacji podatkowej i wzrostu compliance w obszarze podatku CIT"  – podkreśliła minister finansów prof. Teresa Czerwińska.

Deficyt budżetu państwa wyniósł 10,4 mld zł. Był on niższy o 14,9 mld zł w stosunku do roku ubiegłego i okazał się najniższym od 1998 r. Dochody budżetu państwa wyniosły 380,1 mld zł i  były wyższe o 8,5 proc. od uzyskanych w roku ubiegłym.
Wydatki budżetu państwa wyniosły 390,5 mld zł, tj. 98,3 proc. planu.

Źródło: MF (op.pb)

Wróć