Wiadomości

Wyzwania i szanse dla transformacji


Wyzwania i szanse dla transformacji energetycznej tematem drugiego dnia spotkań ministerialnych MAE w Paryżu

„W centrum zielonej transformacji muszą być ludzie. Nie przeprowadzimy transformacji bez społecznej akceptacji dla tego procesu” – podkreślił wiceminister klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta podczas drugiego dnia jubileuszowego posiedzenia Międzynarodowej Agencji Energetycznej. Dialog ministerialny, w którym uczestniczył również wiceminister Miłosz Motyka, odbył się 14 lutego 2024 r. w Paryżu.

Wiceminister Krzysztof Bolesta, podczas sesji „Wyzwania i szanse dla transformacji sektora energetycznego w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym”, zaznaczył, że powodzenie transformacji jest uzależnione od akceptacji społecznej.

Człowiek musi być w centrum transformacji energetycznej. Robimy ją dla ludzi i to ich perspektywa jest najważniejsza. Transformacja gospodarki to nowe miejsca pracy, rozwój, poprawa jakości powietrza i komfortu życia – wyjaśnił.

Polska stawia na sprawiedliwą transformację
Jak dodał, Polska stawia na sprawiedliwą transformację, gdzie żadna osoba nie zostanie pozostawiona sama sobie. To trudne zadanie, ale wykonalne. Właśnie nad taką transformacją pracujemy. W Paryżu rozmawialiśmy na temat najlepszych praktyk i kooperacji z innymi krajami, aby wzajemnie wzmacniać swój potencjał.

Wiceministrowie podkreślili, że zwiększenie zielonych źródeł energii w polskim miksie energetycznym wspiera krajowe bezpieczeństwo. Zwrócili również uwagę, że uzależnienie od importu paliw kopalnych wystawia nas na wahania cen. Wojna w Ukrainie pokazała, jak ważne jest uniezależnienie się od importu – niezależnie od jego kierunku.

Jesteśmy w ważnym miejscu – rozpoczęliśmy proces transformacji, ale przez kolejne lata będziemy mieli podwójną odpowiedzialność – musimy dbać o obecny system oparty o paliwa kopalne, a równolegle budować zieloną alternatywę dla energii.

50 lat Międzynarodowej Agencji Energetycznej
Spotkanie MAE było poświęcone globalnym wysiłkom na rzecz szybkiej transformacji gospodarki. Skala wyzwania sprawia, że koordynacja państw i wymiana dobrych praktyk jest bardzo ważna. Po 50 latach od powstania Agencja jest nadal bardzo potrzebna, chociaż zmieniły się jej zadania i wyzwania, przed jakimi stoi.

Potencjał tej organizacji tkwi w jej merytoryczności. To jedno z najlepszych na świecie źródeł danych i ośrodek analitycznych. Polska korzysta, a w przyszłości będzie korzystała jeszcze więcej, z wiedzy eksperckiej MAE.

Podsumowanie dwóch dni spotkań ministerialnych MAE
Podczas spotkania w Paryżu Polska prowadziła jeden z dialogów ministerialnych. Wiceministrowie klimatu i środowiska Krzysztof Bolesta i Miłosz Motyka odbyli też wiele spotkań dwustronnych – m.in. z Sekretarz Stanu ds. Energii USA Jennifer Granholm, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Niemiec Jennifer Morgan oraz Minister Energii Belgii Tinne Van der Straeten – podczas których rozmawiali o wspólnych działaniach i interesach.

W transformacji będziemy korzystać ze wszystkich dostępnych technologii i narzędzi oraz pomocy innych państw, bo potrzebujemy szybkich i szerokich zmian. Robimy to dla Polek i Polaków – pracujemy nad zapewnieniem odpowiednio dużej ilości taniej energii, pozyskiwanej w sposób jak najmniej szkodliwy dla planety – podsumował wiceminister Bolesta.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Wróć