Wiadomości

Wyzwania Łukasiewicza


O nowym na polskim rynku (lecz już ugruntowanym!) modelu współpracy nauka-biznes – Wyzwania Łukasiewicz opowiada aktywnie uczestniczący w programie dr inż. Piotr Wieczorek, Gospodarz Wyzwań Łukasiewicza, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji.

Definicja zagadnienia

„WYZWANIA to innowacyjna formuła pracy Łukasiewicza z naszymi partnerami biznesowymi. Pomysł jest banalnie prosty. W Intranecie Łukasiewicza ogłaszamy Wyzwania, które są efektem kontaktu z Klientami lub monitorowania konkursów agencji finansujących prace B+R. Następnie zapraszamy wszystkich pracowników Łukasiewicza do zgłaszania pomysłów na ich rozwiązanie. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie krótkiej i prostej fiszki, która znajduje się pod każdym opublikowanym Wyzwaniem.”

Cały proces opiera się na intensyfikacji relacji nauka-biznes, z korzyściami dla obu stron. Ukierunkowany jest na Klienta, zgodnie z perspektywami działania Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Patrząc od strony maksymalnie praktycznej, cały proces Wyzwań z punktu widzenia Przedsiębiorcy (zwanego w procesie Rzucającym) przebiega maksymalnie prosto – definiowany jest problem badawczy, dostarczany jest krótki opis firmy, oczekiwań itp. za pośrednictwem prostego formularza na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes, a dalej rzeczy dzieją się już automatycznie. Najbardziej obrazowo cały proces (wraz z estymowanymi terminami) przedstawia grafika:

Główną perspektywą Łukasiewicza jest Perspektywa Klient, w ramach której klient definiowany jest jako odbiorca technologii, usług i produktów Łukasiewicza. Wykorzystuje on wyniki badań Łukasiewicza w swojej działalności lub korzysta z produktów i usług dostarczanych przez Łukasiewicza. Klientem może być zarówno przedsiębiorstwo, niezależnie od jego rozmiaru, jak i  instytucja publiczna. To co przyciąga klientów do Łukasiewicza, to fakt, że dzięki rozwiązaniom Łukasiewicza mogą oni działać efektywniej, sprawniej reagować na potrzeby swoich odbiorców oraz rozwijać swoje obszary, działania. W pierwszej kolejności Łukasiewicz odpowiada na potrzeby  swoich klientów budujących polską gospodarkę, ale również zwiększa swoje działania na rynkach międzynarodowych.

Przyjęcie perspektywy ukierunkowanej na klienta jest unikatowe w polskiej nauce – zmienia podejście do źródeł innowacji. Ta perspektywa powoduje, że innowacje generowane są w odpowiedzi na potrzeby klientów. Pozwala to wyeliminować zjawisko prowadzenia badań naukowych, na które nie ma zapotrzebowania, jak również znaleźć klientów na te wyniki prac B+R, które są już w Instytutach gotowe i czekają na swoich odbiorców.

 Wyzwania

Warto zauważyć, iż system Wyzwań znalazł, jak do tej pory, uznanie wśród polskich przedsiębiorców, czego dowodzą statystyki rzucanych Wyzwań:

 

Oczywiście statystyki te pokazują Wyzwania całościowo, w ujęciu wszystkich czterech kierunków działalności Łukasiewicza, czyli: zrównoważonej gospodarki i energii, inteligentnej i czystej mobilności, zdrowia oraz transformacji cyfrowej. Natomiast z Państwa punktu widzenia najistotniejsza jest odpowiedź na pytanie, czy branża motoryzacyjna (a szczególnie paliwowa) wpisuje się w tematykę Wyzwań. Oczywiście, że tak!
Poniżej przedstawiam Państwu listę wyselekcjonowanych projektów z branży motoryzacyjnej nad którymi miał okazję pracować zespól Łukasiewicza:
1. Generator wodoru ze źródeł biomasy.
2. Przenośne ładowarki do samochodów elektrycznych.
3. Opracowanie programu do projektowania miechów resorów pneumatycznych, jako elementów zawieszenia pojazdów użytkowych.
4. System zaopatrywania w energię odnawialną stacji paliw za pomocą fotowoltaiki wraz z magazynem energii.
5. Zielony wodór - generator wodoru zasilany biometanolem.
6. Zbiorniki paliwowe na wodór, przeznaczone do magazynowania wodoru pod wysokim ciśnieniem.
7. Automatyczne wyliczenie norm spalania paliwa.
8. Recykling pojazdów wodorowych.
9. Zespół do stworzenia opracowania metod diagnostyki baterii i akumulatorów.
10. Certyfikowany system ważenia pojazdów w ruchu.
11. Technologia produkcji niepalnej tektury do produkcji filtrów dla branży motoryzacyjnej oraz meblarskiej.
12. Zagospodarowanie plastikowych odpadów produkcyjnych dla branży motoryzacyjnej.
13. Autonomiczny system BSP z ogniwem wodorowym.
14. Inteligentny system zarządzania ruchem samochodowym na terenie Śląskiego Centrum Logistyki S.A. w Gliwicach.
15. Badania nad metodami koncentracji platynowców (PGM) w stopie uzyskanym z wytopu zużytych katalizatorów samochodowych (SAC).
16. Technologia przetwarzania odpadów komunalnych metodą krakingu w procesie odzysku R - 3 - recykling surowcowy – komponenty paliwowe.
17. Kriogeniczny zespół kolejowego transportu gazu skroplonego LNG
Szczegółowe rezultaty poszczególnych Wyzwań owiane są tajemnicą, ponieważ bardzo ważną zasadą projektu jest zachowanie poufności we współpracy z Klientem.

Zespół Gospodarzy Wyzwań
W zeszłym roku do wsparcia całego procesu (wliczając w to Rzucających) został w Łukasiewiczu powołany zespół Gospodarzy Wyzwań.
Z Państwa punktu widzenia jako Rzucających, jest to bardzo istotna innowacja całego procesu. gospodarz jest swoistym opiekunem Klienta, który po pierwsze doprecyzuje Państwa potrzeby na etapie przygotowywania Wyzwania do publikacji. Na etapie zgłaszania Wyzwania będzie Państwo poproszeni o opisanie swoich potrzeb. Opis ten zostanie następnie przez Gospodarza „przełożony” na opis, który trafi do pracowników Łukasiewicza i pozwoli mu podjąć prace nad poszukiwaniem rozwiązania Państwa problemu. Chcąc jak najlepiej zrozumieć istotę i Państwa potrzeby, Gospodarz skontaktuje się z Państwem na etapie przygotowywania takiego opisu i omówi szczegółowo zagadnienie. Dodatkowo, wyjaśni Państwu wszelkie wątpliwości odnośnie całego procesu, wskaże krytyczne punkty, terminy itd. oraz odpowie na wszelkie pytania związane z procesem.
Następnie, na etapie procedowania Wyzwania Gospodarz będzie dla Państwa osobą kontaktową we wszelkich kwestiach związanych z procesem. Jeżeli pojawią się (a tak się często zdarza) pytania pracowników Łukasiewicza o jakieś szczegóły, np. techniczne, to właśnie Gospodarz będzie się z Państwem kontaktował, przekazując prośbę o odpowiedź. Również jeżeli tych pytań będzie więcej, to je zagreguje, by uniknąć „zasypania” Państwa pojedynczymi mailami i zajmując możliwie mało Państwa czasu. Tutaj również dobrą praktyką w przypadku poważnych pytań technicznych może być zaaranżowanie krótkiego spotkania celem omówienia potrzebnych kwestii. Tym również zajmie się Gospodarz.

Panel Projektów Wewnętrzny i Zewnętrzny
Propozycje odpowiedzi na rzucone przez Państwa Wyzwanie zostaną w pierwszej kolejności omówione na Panelu Projektów Wewnętrznym, gdzie pomysły zostaną szczegółowo omówione w wewnętrznym gronie eksperckim Łukasiewicza, pomysły zbliżone albo komplementarne (za zgodą autorów, oczywiście) połączone w bardziej kompleksową propozycję, tak byście Państwo otrzymali maksymalnie skondensowaną i pełną odpowiedź na swój problem technologiczny. Odpowiedź taką otrzymacie Państwo (od Gospodarza) w formie krótkich fiszek, opisujących sedno pomysłu, estymowany czas realizacji, budżet i wszelkie inne pomocne informacje. Następnie to Państwo zdecydujecie, z którymi pomysłami (i czy w ogóle) macie ochotę zapoznać się bardziej szczegółowo na Panelu Projektów Zewnętrznym, z udziałem przedstawicieli Państwa firmy, autorów pomysłów i członków odpowiednich zespołów Łukasiewicza. Tam zapoznacie się Państwo z wybranymi przez siebie propozycjami w formie 6-minutowych prezentacji, a następnie będzie możliwość omówienia wszelkich kwestii z autorami pomysłów. Na koniec podejmiecie Państwo decyzję, czy pomysły te warte są kontynuacji, czy też nie. Oczywiście jeżeli potrzebne będą dalsze spotkania celem doprecyzowania zagadnień, to jak najbardziej jest na to przestrzeń. Następnie, już w gronie Partnerów przejdziecie Państwo do finalizowania współpracy, podpisywania wszelkich niezbędnych umów itd.
Może się tak zdarzyć, że Państwa potrzeby nie będą mogły być zrealizowane wyłącznie z wykorzystaniem kapitału własnego Przedsiębiorstwa. Czy stanowi to problem? Naturalnie, że nie. Łukasiewicz dysponuje w zespołem ekspertów, którzy pomogą wybrać odpowiedni konkurs projektowy, gdzie w konsorcjum nauki i biznesu będzie można ubiegać się o finansowanie pomysłu. Następnie wspólnymi siłami zostanie przygotowany i złożony odpowiedni wniosek konkursowy.

Mam nadzieję, że choć w niewielkim stopniu udało się przybliżyć Państwu ten unikatowy system współpracy nauki z biznesem i zachęcić Państwa do rozwiązywania problemów technologicznych bądź poszukiwania innowacji za pośrednictwem Wyzwań Łukasiewicza.

 

Artykuł ukazał się w wydaniu 01/2022 "Paliw Płynnych"

Wróć